Tuestar har fået sit navn efter de høje, tætte tuer, som den danner i næringsfattige kær og enge. Den blomstrer i maj-juli, og blomsterstanden består øverst af et hanaks efterfulgt af 1‑3 sorte og grønne hunaks. I de nordøstjyske ådale er tuestar stadig et almindelig, mens den er ret sjælden i resten af landet.

.

Nær Frisenvold ligger det lille, ca. 1 ha store Lundbjerggård Kær. Området var tidligere en del af en større vældmose tæt ved Gudenåen. I dag er det et vådområde med rigkær, pilekrat og høeng. Især rigkæret har et rigt planteliv, der omfatter en række sjældne arter som tuestar, bredbladet kæruld, kødfarvet gøgeurt, majgøgeurt, tørveviol, engblomme, mosetroldurt og trenervet snerre.

Den vældprægede eng blev fra begyndelsen af 1800-tallet og op til 1970’erne drevet som høeng uden gødskning. Derefter blev driften ændret radikalt, hvilket fik Danmarks Naturfredningsforening til at rejse en fredningssag. Området blev fredet i 1979, og for at forhindre, at kæret gror til, plejes det ved høslæt eller kreaturgræsning. Der er offentlig adgang til Lundbjerggård Kær, men stedet kan være lidt svært at finde.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links