Ved de genoprettede Vorup Enge ledes den Nordjyske Motorvej E45 vest om Randers og over Gudenåen.

.

Vorup Enge ligger i Gudenådalen lige uden for Randers. Området blev afvandet 1948‑51, men genskabt af Aage V. Jensen Naturfond 2003‑04. I dag er de ca. 119,5 ha store Vorup Enge et tidevandspåvirket vådområde med en stor, fri vandflade, afgræssede enge og enkelte krat og småskove.

Før engene blev oversvømmet i februar 2004, var der registreret 87 fuglearter i området, og siden genopretningen er tallet steget til 194. I april-maj kan man således høre dobbeltbekkasinernes karakteristiske brummende lyd, opleve blishønen bygge rede og se rørhøgen søge føde i rørskoven. Ud over disse arter omfatter områdets ynglefugle også gråand, gravand, knarand, atlingand, skeand, strandskade, lille præstekrave og vibe samt en række småfugle som nattergal, græshoppesanger, sivsanger og rørsanger. Den farvestrålende isfugl ses året rundt, men yngler formentlig ikke i engene.

Om foråret og efteråret er Vorup Enge en vigtig rasteplads for trækkende vade- og andefugle. Således raster jævnligt mere end 4.000 krikænder og 300 dobbeltbekkasiner i området om efteråret, hvilket gør Vorup Enge til en rasteplads af national betydning for disse to arter. Om vinteren er sangsvane, grågås og canadagås almindelige gæster.

Odderen findes også i området, og det samme gør bl.a. hare og rådyr. Engene afgræsses af kvæg i sommerhalvåret. I 2010 blev tre europæiske bisoner sat ud i engene, og i 2012 blev de suppleret med yderligere fem dyr. Bisonerne går, i modsætning til kvæget, ude året rundt.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links