Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Diameter: 24 m; højde: 1 m (opmålt i 1930)

Omgivet af randsten.

Noteret som overpløjet i 1953.

Undersøgelseshistorie

1884: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte J.E. Boesen i 1884 Munkebo sogn og beskrev lokaliteten således: "I det sydøstlige Hjørne er en lille opkastet Høj af Muld. En Del af Højen er afgravet i nuv. Ejers Tid, lige til Lerunderlaget, uden at dog noget fandtes. Tidligere skal der have været Randsten omkring højen. – Her høres Musik om Natten."

1930: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved H.C. Broholm

Udgravning af centralgraven i en oprindelig meget stor høj, der blev sløjfet omkr. 1850. Graven var formodentlig en bulkiste placeret på et stenleje. Den indeholdt sværd, pålstav og to tutuli, det hele af bronze.

1953: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1953 var E. Albrectsen i Munkebo sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev beskrevet: "Overpløjet."

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Længde: 3,9 m; bredde: 1 m (opmålt i 1930)

Anbragt på et leje af sten.

Sagn knyttet til højen. Historisk tid (ca. 1050-)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links