Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Diameter: 19 m; højde: 0,8 m (opmålt i 1974)

Omgivet af randsten.

Noteret som overpløjet i 1974.

Undersøgelseshistorie

1971: Fund gjort ved pløjning e.l.

Ved pløjning og en lille eftergravning fandtes en brændtbensgrav med et gravudstyr, som omfattede to spiraltrådsringe af guld i en bæltedåse af bronze samt en stor tutulus, to håndledsringe, en halsring og to bøjlenåle, alt af bronze.

1971: Lokaliteten blev besigtiget af C.L. Vebæk, Nationalmuseet

Ved en besigtigelse oplyste gårdejeren, at der havde været randsten omkring højen.

1974: C.L. Vebæk, Nationalmuseet, foretog en mindre udgravning

Snit igennem stendyngen og graven; den oprindelige gravhøj er pløjet næsten helt væk.

.

En efterundersøgelse i højens centrale parti viste en 4,1 x 2,4 m stor, N-S orienteret stendynge, der dækkede over en brændtbensgrav anlagt i niveau med den gamle markflade. Dyngen bestod af hånd- til hovedstore sten og var af langoval hvælvet form. De brændte ben og fundene havde ligget lidt syd for dyngens midte. De havde dækket en flade på ca. 0,5 x 0,6 m og var anbragt på et enkelt lag af lidt større sten. Der var ikke tale om noget kammer eller nogen opbygget stensætning direkte omkring graven. Undersøgelsen viste, at brændtbensgraven, som var en kvindebegravelse, repæsenterede højens primære anlæg. Det kan ikke udelukkes, at højen indeholder sekundære begravelser.

Gravhøjen indeholder

Brandgrav. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links