Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Kort over gravhøje omkring Voldtofte. Egehøj ligger i nederste højre hjørne og er markeret med G.

.

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Omgivet af randsten.

Undersøgelseshistorie

1860: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved Frederik VII

Ved en gennemgravning af Egehøj på gårdmand Peter Rasmussens mark fandtes på bunden en stendynge, som dækkede over en brandgrav, indeholdende en "Broncedolk og tvende Guldsager".

1860: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved C. Hempel og J.F. Topp

Da udgravningerne i højen fortsattes, fandtes endnu en brandgrav fra ældre bronzealder, dækket af en stendynge, samt tre urnegrave i sydsiden af højen. Denne var omsat med randsten og har sandsynligvis i alt indeholdt to ældre bronzealders grave og tre urnegrave fra yngre bronzealder.

1860: Fund foræret til Nationalmuseet

Fundene indsendt til Frederik VII.

1865: Udveksling af genstande

Efter Frederik VII's død i 1863 overgik hans oldsagssamling i 1865 til Museet for de nordiske Oldsager (senere Nationalmuseet).

Gravhøjen indeholder

Brandgrav. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Længde: 3,77 m; bredde: 0,63 m (opmålt i 1860)

Dækket af en stendynge.

Sværd, oprindelig med greb af organisk materiale. Bronze. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

.

Brandgrav. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Længde: 2,51 m (opmålt i 1860)

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Længde: 2,51 m (opmålt i 1860)

Dækket af en stendynge.

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 700-500 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links