Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Omgivet af randsten. Noteret som overpløjet i 1925.

Undersøgelseshistorie

1788: Fund gjort i forbindelse med grusgravning

Under grustagning i gravhøjen "Lodnehøi" fandt nogle bønder under Løgismose gods i foråret 1788 følgende bronzealderoldsager: et itubrudt bronzesværd med guldbelægning og guldtrådsbevikling på grebet, et mundblik af guld fra en ikke bevaret sværdskede, et grebspidssværd, en stor spydspids samt nogle små ringe af bronze. Genstandene indsendtes til Det kgl. Rentekammer, hvorfra der blev udbetalt danefædusør. De opbevaredes i Det kgl. Kunstkammer indtil hhv. 1811 og 1844, hvor de blev overgivet til Oldsagskommissionen.

1897: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte A.P. Madsen i 1897 Hårby sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.4) således: "En Høi "Lodnehøi" sløifet. Tomten er endnu kiendelig. Fund af Bronzesager herfra, samt noget Guld. Nationalmuseet 640. 8074. 8108-9."

1925: Fund gjort ved pløjning e.l.

Ved pløjning var lodsejeren stødt på sten, som afdækkedes. Det viste sig at være en mindre stenkiste af flade sten, dækket af en overligger. I den fandtes en urne med brændte ben. I højens sider findes flere store sten. Urnen indsendtes til Nationalmuseet.

Gravhøjen indeholder

Brandgrav. Yngre bronzealder (ca. 1100-500 f.Kr.)

Min. 1 brandgrav. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)

Fund fra grav. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links