Befolkningsudviklingen 1971‑2020 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Middelfart Kommune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Befolkningstallet i den nye Middelfart Kommune er svagt stigende. Frem mod 2045 har kommunen samtidig udsigt til en højere ældrekvote end på landsplan. Boligpriserne er højere end niveauet i Region Syddanmark, men lavere end landsgennemsnittet.

Befolkningsudviklingen

Middelfart Kommunes befolkningstal voksede fra midten af 1990’erne stærkere end både regionen og hele landet. I 2010’erne var væksten mere beskeden, men i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning forventes en fortsat jævn stigning i befolkningstallet fra 38.853 i 2020 til 43.355 i 2045.

I 2010’erne var væksten båret af indvandring og tilflytninger. Nettoindvandringen, der omfatter både danske og udenlandske statsborgere, var i årene 2010‑19 i gennemsnit på 125 årligt. Den årlige indenlandske nettotilflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) var i gennemsnit på 75 personer i samme periode. Væksten blev dæmpet af et årligt fødselsunderskud (flere døde end fødte) på 81. Den samlede fertilitet, der er et mål for det antal børn, som 1.000 kvinder vil føde i deres fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, var 1.903 i 2019 og dermed højere end i både regionen og hele landet.

I 2019 var gennemsnitsalderen for førstegangsfødende 28,1 år, hvilket var lavere end i regionen og hele landet. Førstegangsfædrene var ca. 2,5 år ældre. I 2020 var knap en fjerdedel af befolkningen over 65 år mod en femtedel i hele landet. Ældrekvoten (antallet af indbyggere på 65 år og derover i forhold til antallet af 15‑64-årige) forventes at vokse fra 38 % i 2020 til 57 % i 2045 mod tilsvarende 43 % på landsplan.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Mere end syv ud af ti boliger i Middelfart Kommune er private ejerboliger. Det samme gælder kun 58 % på landsplan. Omvendt er her kun 13 % almene boliger mod 21 % på landsplan. Boligpriserne ligger lidt over det regionale niveau, idet et parcel-/ rækkehus i 2019 gennemsnitligt kostede 11.000 kr. pr. m2. Det er dog stadig noget under det nationale niveau på 14.000 kr. pr. m2. Forekomsten af etageboliger i kommunen er på kun 15 % mod en andel på 37 % på landsplan. Der har været gang i boligbyggeriet over de seneste årtier; 17 % af boligerne i Middelfart Kommune er opført i årene 2000‑19. Det gælder på landsplan kun for knap 13 % af boligerne.

Indvandring

I 1980 var 1,2 % af befolkningen i Middelfart Kommune indvandrere eller efterkommere. I 2020 var andelen steget til 7,2 %. I hele perioden var andelen væsentlig lavere end i regionen og hele landet, hvor den i 2020 var hhv. 11,9 % og 13,9 %. I 2020 var der 2.307 indvandrere i kommunen. Af de 947 Indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var de største grupper fra Tyskland (17 %), Polen (15 %), Rumænien (14 %) og Litauen (10 %). Af de 1.360 indvandrere fra ikkevestlige lande kom de største grupper fra Syrien (29 %), Bosnien-Hercegovina (12 %) og Sri Lanka (10 %).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Middelfart Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger