På Dagrofas lager på Langelandsvej i Middelfart kører en medarbejder mellem de meterhøje stålreoler med kolonialvarer. De to striber af rødt lys indikerer sikkerhedsafstand til trucken.
.

I udkanten af Middelfart, nær Fynske Motorvej, ligger den karakteristiske bygning, der danner ramme om Fiberline. Tre store glaspartier kiler sig ned i den 25.000 m2 store bygning tegnet af KHR Architecture. Bygningen, der blev indviet i 2006, indeholder både produktion, forskning og administration.

.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Middelfart Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2019.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Middelfart Kommune og hele landet i 2018.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Middelfart Kommune i november 2019.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2018 for indbyggerne i hhv. Middelfart Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.

Middelfart er en integreret del af det dynamiske erhvervsliv i Trekantområdet, hvor man ofte arbejder i én kommune og bor i en anden. Erhvervsmæssigt har kommunen gavn af sin placering midt i Danmark med en god infrastruktur, både når det gælder veje, togforbindelser og havne.

Kommunen rummer en stor handelssektor med en række engrosselskaber, der er grundlagt her og er vokset til store internationale selskaber. Målt på omsætning er den største United Shipping & Trading Company (USTC), der er en af verdens førende forhandlere af bunkerolie.

I lighed med de fleste andre kommuner blev Middelfart også ramt af finanskrisen i 2008. I kølvandet på krisen mistede kommunen omkring 1.000 arbejdspladser, især inden for industri, bygge og anlæg samt transport. Bunden blev nået i 2012, og siden er beskæftigelsen steget støt og var i november 2019 igen højere end før finanskrisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 17.248 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 2.100 arbejdssteder i Middelfart Kommune. I forhold til hele Region Syddanmark var der en større andel i handel, service og oplevelseserhverv og en mindre andel i transport, forsyning og bygge og anlæg.

Primære erhverv

Med 2,5 % af de beskæftigede inden for de primære erhverv var denne sektors andel i 2019 noget mindre i kommunen end for Region Syddanmark som helhed. Den største animalske produktion er svin og slagtekyllinger.

Industrien

Industrien tegner sig for 13,6 % af den samlede beskæftigelse i Middelfart Kommune. Det er næsten på linje med Region Syddanmark, men højere end i hele landet. Fiberline med over 350 medarbejdere (2019) er en af verdens førende producenter af glas- og kulfiberprofiler med hovedselskaberne Fiberline Building Profiles A/S og Fiberline Composites A/S. Møbelfabrikken Carl Hansen & Søn ved Gelsted blev grundlagt i 1908 og har siden 2002 været ledet af barnebarnet Knud Erik Hansen.

NKT Trådværket har siden 1899 haft hjemme i Middelfart. I 1998 blev det købt af ITW-koncernen og blev som ITW Construction Products ApS en del den amerikanske ITW, der globalt har over 50.000 ansatte og i Middelfart ca. 250. Her ligger det danske hovedsæde, produktion af bl.a. skruer samt et distributionscenter for Norden. Dinex A/S er eksperter i systemer til rensning af udstødning fra lastbiler, busser, entreprenørmaskiner mv.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Med 8,4 % af beskæftigelsen inden for transport, forsyning og bygge og anlæg er denne sektor noget mindre end for regionen som helhed og består af mindre virksomheder. Transport udgør 2,9 %, bygge og anlæg 5,2 % og forsyning 0,3 %.

Handel, service og oplevelseserhverv

Denne sektor er med 34,9 % af beskæftigelsen en del over andelen for regionen som helhed. Detail- og engroshandel tegner sig med 21,7 % for den største del, service udgør 6,6 % og oplevelseserhvervene som hoteller, restauranter, kultur og fritid 6,5 %. Handelens forholdsvis store andel skyldes især nogle større engrosvirksomheder.

Middelfart er hovedsæde for United Shipping & Trading Company (USTC). Torben Østergaard-Nielsen blev i 1978 direktør for et lokalt shippingselskab. Få år efter købte han selskabet og opbyggede de følgende årtier en række nye aktiviteter. Størst er selskaberne under Bunker Holding A/S, der blev en af verdens førende forhandlere af bunkerolie. Det omfatter også selskabet Dan-Bunkering A/S, der bl.a. forhandler flybrændstof. Til gruppen hører samtidig tankskibsrederiet Uni-Tankers, shippingselskabet SDK og it-virksomheden Unit IT. Alle selskaberne styres fra hovedkontoret på Strandvejen i Middelfart og har omkring 130 kontorer fordelt på 35 lande. Globalt beskæftigede koncernen i 2020 omkring 3.400 medarbejdere og var fortsat i familieeje.

Blandt de store handelsvirksomheder er også en afdeling af Catering Engros A/S, der er en del af Dagrofa koncernens Foodservice, som leverer fødevarer til kantiner, hoteller og restauranter. I Middelfart Kommune beskæftiger virksomheden over 200 medarbejdere.

En anden stor handelsvirksomhed er hovedsædet for T. Hansen Gruppen A/S, der driver omkring 110 autoudstyrsbutikker i Danmark og Norge. Virksomheden, der er stiftet af Bent Jensen i 1991, beskæftigede i 2019 i alt omkring 700 medarbejdere (omregnet til fuldtid), hvoraf over to tredjedele arbejdede i butikkerne.

Kommunens store handelsvirksomheder omfatter også fødevarevirksomheden Uhrenholt A/S, der producerer og handler med fødevarer i en række lande verden over. Det begyndte med handel med oste og mejeriprodukter i 1978. Virksomheden har hovedsæde i Middelfart og havde i 2019 ca. 160 ansatte (omregnet til fuldtid). Globalt var der samlet ca. 350 medarbejdere.

Middelfart er også hjemsted for erhvervssektion i en af landets største kaffe- og kaffemaskineforhandlere, Jacobs Douwe Egberts DK ApS. Med sin placering midt i landet ved Lillebælt er Middelfart samtidig en populær konferenceby med en række konferencecentre. Blandt de største er Hindsgavl, Severin og Comwell.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig for 9,0 % af beskæftigelsen, hvilket er på linje med regionen som helhed. Brancherne består af mindre virksomheder, der hovedsagelig betjener lokalområdet.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 31,5 % af beskæftigelsen er den offentlige sektors andel helt ligesom i regionen som helhed. Størst er socialsektoren med 12,9 % af den samlede beskæftigelse, fulgt af undervisningssektoren med 6,9 %. Kommunen er samlet set den største offentlige arbejdsgiver. Herudover findes der flere statslige arbejdspladser, bl.a. en afdeling af Skatteforvaltningen samt en afdeling af Sygehus Lillebælt under Region Syddanmark og en større afdeling af regionens psykiatri.

Pendling

Dagligt pendlede 9.317 i november 2019 til arbejde i andre kommuner, svarende til 52 % af de beskæftigede. Flest pendlede til Fredericia Kommune (2.105). Omvendt var der 8.646 personer, der pendlede fra andre kommuner til arbejde i Middelfart, svarende til 50,1 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i kommunen. Flest pendlede fra Odense Kommune (1.752).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

50,7 % af befolkningen i Middelfart Kommune var i 2018 i arbejdsstyrken. Det er lidt mere end gennemsnittet for regionen. De øvrige 49,3 % var primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige var der i 2019 en erhvervsfrekvens på 79,6 %, hvilket var den højeste blandt de fynske kommuner.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst før skat på 327.000 kr. i 2018 ligger kommunens borgere tæt på landsgennemsnittet på 326.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 2.013.000 kr. i 2018 – lidt over landsgennemsnittet på 1.997.000 kr. I Middelfart Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 28,0 (2019) og dermed lidt lavere end landsgennemsnittet (29,8).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Middelfart Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked