De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Nyborg Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Den lange kyst ud mod Storebælt betyder, at klimaet i Nyborg Kommune i høj grad er påvirket af havet, som dæmper temperaturvariationen. Resultatet er forholdsvis kølige somre og lune vintre. Ind mod det fynske landområde i vest er havets påvirkning mindre, hvilket giver varmere sommerdage og flere byger. Samlet set betyder de ret høje vintertemperaturer, at årstemperaturen i hele kommunen ligger en smule over landsgennemsnittet.

På sin vej hen over Jylland og Fyn når vestenvinden at tørre ud, og Nyborg Kommune ligger derfor i et af landets tørreste områder. Selv om det kuperede landskab i vest formår at give lidt flere skyer og mere nedbør, ligger årsnedbøren stadig under landsgennemsnittet, og i august kan Nyborg endda bryste sig af at være landets næsttørreste kommune. Mindre nedbør betyder færre skyer og flere solskinstimer, og set over året får kommunen mere sol end landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Nyborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima