Kort over Randbøl Hede fra 1762, hvor de tyske landsbyer kan ses indtegnet. Med koloniseringen af de midtjyske hedeområder blev det nødvendigt at afklare ejendomsforhold og foretage skelsætning. I 1758 blev der derfor igangsat landmåling udført af såkaldte konduktører. Det var i militæret, man kunne indhente den nødvendige ekspertise, og det blev kaptajn Anker Grolau fra det mønske infanteriregiment, der stod for opmålingen af Randbøl Hede.
.

Randbøl Hede er en del af Billund Indsander, der er en samlebetegnelse for Grindsted Hedeslettes vidtstrakte flyvesandslandskaber der, foruden på Randbøl Hede, kan opleves i Rækkebjerge, i Simmelmose og i Grene Sande i Gyttegårds Plantage. Heden, som grænser op til både Hejnsvig Bakkeø og morænelandskabet øst for Hovedstilstandslinjen, har flyvesandet dannet et landskab af talrige op til 17 m høje klitter med nordvest-sydøstorienterede rygge. Mod sydøst er klitterne dog kun op til 10 m høje og mere uregelmæssige.

Tyskerkolonierne på Randbøl Hede

I løbet af 1700-tallet blev opdyrkningen af den jyske hede et politisk projekt. Selv mod betaling og privilegier kunne danske bønder ikke overtales til at flytte ud til de øde hedeegne og forsøge sig med opdyrkningen af den magre jord. Men efter en hvervekampagne i Tyskland lykkedes det 1759‑60 at få overtalt flere hundrede tyske familier til at rejse til Danmark. I første omgang ankom de til Kongenshus Hede i den nuværende Viborg Kommune, men allerede 1760‑61 blev der anlagt tre bebyggelser på Randbøl Hede. Frederikshåb i Randbøl Sogn samt Frederiksnåde og Moltkenberg i Vorbasse Sogn, der fik navn efter hhv. Frederik 5. og hans rådgiver, grev Adam Gottlob Moltke. Selv om intentionen i første omgang havde været, at de tyske kolonister skulle bo spredt, insisterede de på at bo i landsbyer, som de var vant til fra deres hjemegn.

I dag er landsbyerne de fleste steder helt forsvundet. Moltkenberg blev efter få år forladt, og i de to andre bebyggelser blev flere gårde overtaget af danske bønder. Ved Frederiksnåde er det stadig muligt at se stendiger, lergrave og jordvolde, der tegner billedet af det tidligere bebyggelsesmønster.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Billund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land