Rejkær Sande er en 247 ha stor indsande ca. 3 km nordøst for Tim i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rejkær Sande bryder, sammen med de nærliggende indsander Storesande og Østersande, et kompleks af hedeplantager på det nordvestlige hjørne af Skovbjerg Bakkeø.

Rejkær Sande opstod i forbindelse med den sandflugt, som især prægede området i slutningen af sidste istid og i Den Lille Istid fra 1600- til 1800-tallet. Plantagerne, der bl.a. blev anlagt som led i sandflugtsbekæmpelsen, har sammen med indsanderne skabt et særegent landskab, hvor snorlige rækker af nåletræer veksler med delvis tilgroede indlandsklitter, våde og tørre heder, sure overdrev og små vandhuller.

Omkring indsanderne domineres plantelivet af hedelyng med indslag af revling, mosebølle, klokkelyng, tyttebær og krybende pil. Dertil kommer en række mere sjældne plantearter som alm. ulvefod, hvid og brun næbfrø, guldblomme, klokkeensian, rosmarinlyng, lav skorzoner, liden vintergrøn og plettet gøgeurt.

Dyrelivet omfatter bl.a. trane, grønspætte, rødrygget tornskade og hedelærke. Dertil kommer grævling, ræv og rådyr samt en stor bestand af krondyr. Hjortenes gødning udnyttes bl.a. af den sjældne trehornet skarnbasse, som ikke bare selv lever af gødningen, men også bruger den som foder til sine larver. Derudover huser de gamle indsander et stort antal dagsommerfugle som ensianblåfugl, dukatsommerfugl, sortåret hvidvinge, sandrandøje og markperlemorsommerfugl.

Østersande på ca. 58 ha og Storesande på ca. 60 ha blev fredet i hhv. 1949 og 1951. I 1989 blev også Rejkær Sande fredet. Alle tre områder indgår desuden i habitatområdet Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø. De åbne indsander trues til stadighed af tilgroning med især bjergfyr, klitfyr og glansbladet hæg samt den indslæbte mos stjernebredribbe. Derfor foretager såvel Ringkøbing-Skjern Kommune som Naturstyrelsen naturpleje, hvor ny træopvækst fjernes, og hedelyngen forynges ved slåning.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land