Ringkøbing-Skjern Kommune har 3.398 søer på mindst 100 m2. Tilsammen dækker de et areal på 3.684 ha, hvilket svarer til ca. 2,5 % af kommunens areal. Langt de fleste er småsøer og vandhuller, og kommunens eneste store søer, Stadil Fjord, Vest Stadil Fjord og Nørresø, ligger ud mod Vesterhavet nord for Ringkøbing Fjord. I tidens løb er flere søer afvandet og omdannet til ny landbrugsjord. Brydningen af brunkul under især 1. og 2. Verdenskrig har dog betydet, at der er opstået nye søer i de gamle brunkulslejer. Nye søer er også kommet til i forbindelse med naturgenopretningsprojekter. Blandt dem er Hestholm Sø i Skjern Enge, som blev anlagt i år 2000, da Skjern Å blev genslynget.

Ud over søerne rummer Ringkøbing-Skjern Kommune også ca. 650 km offentlige og et stort antal private vandløb. Kommunens vandløb domineres af Skjern Å-systemet, som ud over Skjern Å bl.a. også tæller tilløbene Vorgod Å og Omme Å. Dertil kommer andre større vandløb som Hover Å, Tim Å og Madum Å.

Siden 2007 har Ringkøbing-Skjern Kommune foretaget hen ved 140 små og større vandløbsrestaureringer, hvor vandløb blev genslynget, gydegrus udlagt og okkerrensningsanlæg etableret. Desuden er mange spærringer ved dambrug blevet fjernet, så fisk som lampretter, laks, ørred og helt kan vandre til og fra gydeområderne oppe i vandløbene. Selv om den økologiske tilstand i mange vandløb således er blevet forbedret betydeligt, lider mange mindre og mellemstore vandløb stadig under dårlige fysiske forhold og okkerforurening.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande