På en højsommerdag strækker vandranke sine hvide blomster op over vandoverfladen, så de bliver tilgængelige for de små fluer, som tager sig af bestøvningen. I Danmark har den karakteristiske vandplante med små ovale flydeblade sin hovedudbredelse mellem Stadil Fjord og den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Vandranke er meget sjælden, og den er derfor både fredet og beskyttet af EU’s habitatdirektiv. Det betyder, at den hverken må plukkes, indsamles eller ødelægges.
.

Stadil Fjord fremstår, efter inddæmning og afvanding mellem 1862 og 1960, i dag som en 1.713 ha stor sø, der deles i to bassiner af den ca. 70 ha store Hindø. Som følge af vandudveksling med Ringkøbing Fjord er det sydlige bassin svagt brakt, mens det nordlige bassin overvejende er ferskt. Stadil Fjord afvander via Vonå til Ringkøbing Fjord. Søen kantes af en smal bræmme af mose.

Stadil Fjord gør sig bemærket ved en stor botanisk mangfoldighed, som i 2005 omfattede 46 arter af blomsterplanter og seks arter af kransnålalger, heriblandt sjældenheder som vandranke, lav kogleaks, glat kransnål og alm. redetråd.

Ellers er Stadil Fjord især kendt for dens rige fugleliv. I Stadil Fjord er der således iagttaget mere end 170 forskellige fuglearter.

Hindø i Stadil Fjord blev fredet i 1991. Såvel Stadil Fjord som Vest Stadil Fjord er udpeget som habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområde.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande