Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332721
Sted- og lokalitetsnummer
020104-11
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Depotfund, Oldtid (dateret 5400 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkammer i overpløjet høj, 1,8 m. lang og 1,4 m. bred, med en art indgang af 2 sten 70-90 cm. lange, kammeret består af 3 svære sten ca. 80 cm. høje uden om kammeret en pakning af sten.

Undersøgelseshistorie

1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkammer i overpløjet høj, 1,8 m lang og 1,4 m bred med en art indgang af 2 sten 70 - 90 cm. lange, kammeret består af 3 svære sten ca. 80 cm. høje, uden om kammeret en pakning af sten. [Jvf.j.nr. 201/53,1326/60], fund af 5 seglblade og 1 bron[zedolk ved restaurering].
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssekammerrest, der består af 3 større tætliggende sten. Hyld og græs hindrer videre beskrivelse. Kammeret ligger på højrest, der måler ca 2x3 m x0,2 m høj, stenene rager ca 0,5 m derover. Placeret på rundet overpløjet højning, der måler ca 25 m i diam x 1 m i højde (overpløjet høj antagelig). Den ligger i et ret fladt morænelandskab på kanten af højning. Omtrent 300 m fra nærmeste markvej, ca 800 m fra offentlig vej. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Depotfund

Depotfund, arkæologisk betegnelse for genstande, der er nedlagt i jorden til midlertidig opbevaring eller som offer, og som ikke har forbindelse med begravelser. Se også offerfund og skattefund. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links