set fra NØ
.
set fra NØ
.
802 Oversigt over majsmark
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
290328
Sted- og lokalitetsnummer
180601-45
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Hulvej, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/11 1904. Gdr. Thomas Sørensen. Diplom Afmærkn.: MS 1909, løjtnant Lassen. Høj, 1-1,5 x 14 m. Lynggroet i hede. Lille skår fra sydfod til top. Her lille hul, 30 x 40 cm, ca. 50-60 cm dybt.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1904
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,7 x 14,0 x 13,0 m. Pænt kuplet form, flade afgravninger på top og mod N, lille skår ind fra S. Vegetationen afslidt på NØ-side, der er blevet kørt over højen. Der pløjes noget tæt mod S, Ø og NØ. Man skal nok lige holde øje med, om den givne tilladelse til grusgravning benyttes, før den forældes. (Ejeren er - vistnok - ham, der uden tøven vælter bevaringsværdige huse (Brosbøls gamle hovedbygning) og pløjer fredet mose op (nogle og fyrre ha. af Tamkjær, foråret 1982). Tilføjelse, 5.9.90. Der er ikke taget grus i området endnu. Bevoksning: 1981: Græs
2000
Museal besigtigelse - Skjern-Egvad MuseumKoteopmåling af området med hulveje og gravhøj (sb. 45 og 45a).
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links