sf V
.
sf S
.
sf Ø
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
290329
Sted- og lokalitetsnummer
180601-45
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Hulvej, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,5-2 x 18 m. Lyngklædt i hede. 0,5 x 1 m hul i top, ca. 0,75 m dybt.

Undersøgelseshistorie

1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,8 x 20,0 x 20,0 m. Ujævn, i top bl.a. p.g.a. rævegrave. SØ-fod lidt beskåret af gl. vejspor. Ellers meget velbevaret og -formet. Højen ligger sydligst og lavest på en lyng- og egepurbevokset S-skråning furet af 6-8 gamle, dybe hulveje og med vejdæmningen til en tidligere linieføring af hovedvej A 11. Denne kulturhistorisk spændende og endnu relativt urørte (af landbrug og råstofudvinding) skråning burde omfattes af en eller anden form for fredning. Der er tidligere gravet grus øverst på bakken. Iflg. oplysning fra FFF's Århuskontor er man opmærksomme på områdets fredningsværdighed. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk høj i interessant hedeområde med gamle hulveje. Senere tilføjelse: Ved besøg på Århuskontoret 7.10.82 konstaterede jeg, at området er fredet som naturområde i 1945. Der vil dog formodentlig fremkomme en opfordring fra Århuskontoret til FFF om at lade hulvejssystemet ordentligt opmåle, så det kan fredes som fortidsminde, se j.nr. 53-5024 (i Århus). Bevoksning: 1981: Lyng
2000
Museal besigtigelse - Skjern-Egvad MuseumKoteopmåling af området med hulveje og gravhøj (sb. 45 og 45a).
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links