Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270850
Sted- og lokalitetsnummer
160601-27
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,5 x 25 m. Top helt plan og midt herpå Geod. Inst.'s målepunkt i plan med overfladen; desuden rejst flagstang; rundt om højmidten en granhæk; N-sidens midtparti fra fod til top dækket af havestenssætning; højen indgår nu i et haveanlæg. Græsgroet.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 27-28] 2 ret anselige hvælvede Høje c 8' h, i den ene er der gravet. [?] Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat
1909
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen bedst bevarede [sandsynligvis sb. 27] er nu ødelagt, skaaren ned paa Siderne, indrettet til Lystanlæg, Plantning, o.s.v.
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,5 x 25 m. Top helt plan og midt herpå G.I.'s målepunkt i plan med overfladen. Desuden rejst flagstang. Rundt om højmidten en granhæk. Nordsidens midtparti fra fod til top dækket af havestenssætning. Højen indgår nu i et haveanlæg. Græsgroet.Høj 2,5 x 25 m. Toppen helt plan og her et Geodætisk Instituts Målepunkt. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJBA 1997: Høj - som fritekst. Tilføjelse: Flagstang fjernet. Granhæk erstattet med syren og rosenhæk i Ø og V. Havestensætning i N ses ikke. Højsiderne virker afgravede i skrå brinker henimod et firkantet omrids. Tilgroet med græs, gederams, gyvel, brombær, vildroser, røn og syrener, på sokkel i ager. Haveanlægget mod nord tilgroet. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links