Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150322
Sted- og lokalitetsnummer
110102-42
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/7 1903. Propr. Niels Frederiksen, Gammelbygård og boelsmand Jens Laurits Jensen Diplom Afmærkn.: MS. 1911, løjtn. L. Lassen. Rettet af Kjær i 1923. Høj, 16,8 x 3,8 m. Lynggroet i ager; MS mod V. Grurup, matr.nr. 25: Høj i skel til Grurup, matr.nr. 8c.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUrørt og velbevaret, 64 Fod i Tværmaal, 12 Fod høi. Bevoksning: 1980: Græs
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredet Høj, anselig og velbevaret, 16.8 m. i Tværm., 3.8 m. h. Smuk Top, stejl Side. Lynggroet i Hede. MS mod V. Fredlyst af Propr. Niels Frederiksen, Gammelbygaard, og Boelsmd. Jens Laurits Jensen. Dekl. thingl. 9/7 1903. - E. 1877: Urørt og velbevaret. 20 x 3.8 m. Bevoksning: 1980: Græs
1913
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Det er usikkert, om udgravningsberetningen (anlæg 2-10) hører til sb. 42. C. Neergaard oplyser kun, at højen lå på matr. nr. 8a af Gammelbygaard (efter Brusendorff) uden at nævne et sb. nr. Efter størrelsen at dømme kunne det dreje sig om sb. 42 eller 47.] Højens centralgrav var en lang, smal stensat gravkiste, som var nedgravet lidt i højbunden. Den bestod af store side- og dæksten. Eneste gravgods var to lerkarskår. Den stammer muligvis fra senneolitikum. Fra samme periode stammer en løsfundet flintdolk. En sekundær begravelse i en stor aflang stenkiste fandtes i s-siden af højen. Dækstenene var let forstyrret. Den indeholdt en opløst bronzedolk og en bælteplade af bronze. Graven var dækket med et stort stentæppe af hovedstore og større sten. Desuden blev der frilagt to stenkister som kun indeholdt brændte ben. Begge var dækket af delvis let forstyrrede stenkapper. De to yngste anlæg i højen blev repræsenteret af 2 stenlægninger, som bestod af et par lag hånd- og hovedstore sten. De var begge fundtomme.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 16,8 x 3,8 m. Lynggroet i Ager. MS mod V.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr., hegn omkring høj opsat 1/2 m. oppe ad højfod, hvad har medført nedtrædning af højfod, mest tydeligt imod SV, hvor der er blottet to randsten. Hegn bør flyttes udenfor højfod. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Hvis der fortsat går kreaturer på området, skal hegnet flyttes. Evt. pålæg om retablering af højfod. ************************************************* Henvendelse 18.8.1981: Anmodede telefonisk ejer om i efteråret 1981 at flytte hegn ud fra højfod. Ejeroplysning på skema. JHB ** Sagsbehandlerkommentarer ** Genbes. for at kontrollere hegning. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, bevokset med enkelte småtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links