Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211140
Sted- og lokalitetsnummer
130705-36
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,2 x 12,0 m. Nordlige halvdel udjævnet. I skov.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Hjermind Sogn er 23 Høje og der findes Spor af 24 til, som ere sløjfede eller pløjes over....Ved en Planteskole i Hjermind Skov, lige øst for Østergaard eller Hans's Høi [form. sb.20], findes en middelstor Høi, der nylig er udgravet. Her var, efter Skovfogedens Meddelelse, som gjorde Indtryk af at være paalidelig, først en Rundkreds af Stene ved Høiens Yderkant og der efter en Kreds omtrent 2 Alen indenfor. I Midten af Høien var en rund Dynge af Haandsten, hvorimellem fandtes Spor af Ben og Aske. Under disse Sten fandtes Brudstykker af et Bronzesværd og et lille Lerkar "som en Flødekande", men klodset. I den østlige Side af Høien fandtes flere Urner indsatte [?] nær ved Yderkanten. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer
1883
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSøndre Halvdel af en mindre Høj, 2/3-1,0 M.h. 12-14 M.br. Den bestaar væsenlig af Muldjord, bevoxet med høje Træer, i Skov. Paa Ulstrup Hovedgaard opbevares nogle Oldsager, der siges at være fremkomne fra denne Høj, nemlig: En Spydspids af Bronze, forsk. Bronzefragm., bl.a. af en Segl og en Naal,samt 2 Lerkar, det ene ca. 10 Cm.h., fra Bronzealderen, det andet en Jærnalders-Lerkop med skraa Sider og vandret Øre. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer
1899
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1/2 høj. 1,2 x 12 m. Ø-V, 7 m. N-S. N-lige halvdel udjævnet. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj 1,2 x 12,0 m. Nordlige halvdel udjævnet. I skov.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links