Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
26275
Sted- og lokalitetsnummer
010113-31
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1929 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 30 x 3 m. I den nordre side en del beskadigelse. 7 m af sydsiden står med en lodret skrænt af ca. 1,50 m på grund af grusgravning. På toppen en flagstang og en genforeningssten. Græsklædt.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn overpløiet Høi. Bevoksning: 1989: Løvkrat og Løvtræer
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 30 x 3 m. I den nordre Side en Del Beskadigelse. 7 m. af Sydsiden staar med en lodret Skrænt af ca. 1,50 m. paa Grund af Grusgravning. Paa Toppen en Flagstang og en Genforeningssten. Græsklædt.
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, som er ca. 3 m høj, 32 m (ø-v) x 30 m (n-s). Høj med lidt stejl nordside og stort indhak i sydvestsiden og hulning foran højfoden p.gr.a. grusgravning. Hele højtoppen er en ca. 0,4 m dyb, flad sænkning. I den nordlige og østlige højside er et par dybe rævegrave. På toppens østlige del står en genforeningssten. Bevokset med løvkrat, især på n- og ø-siden og ellers med løvtræer (elm,røn,birk). Flere træer er væltet ovenpå højen. Beliggende på markant bakketop, der dog ikke er umiddelbart synlig p.gr.a. skov. Rundt om højens s- og ø-side har været et nu tilgroet lille anlæg- ud i forbindelse med genforeningsstenen. Den nordlige højside fortsætter næsten umærkeligt over i den naturlige bakkeskråning ned mod landevejen. Adgang til højen fra landevejen af sti gennem det lille skovstykke. ** Seværdighedsforklaring ** Markant høj, som ville blive flot, hvis der blev fældet lidt på og uden om højen. Bevoksning: 1989: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiGræsklædt med et enkelt birketræ

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links