Faktaboks

Kommune
Ærø Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
43166
Sted- og lokalitetsnummer
090703-25
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Ildsted, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest med stort hul i midten, hvori sprængte stenrester fra et dyssekammer. Tidl. ikke-fredningsværdig, afmeldt ved nyberejsningen.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn temmelig forstyrret Runddysse 40' i Diam. Midt i Jordhøjen indenfor Randstenene ses to Sidestene af et Gravkammer, aflangt firsidet i NØ-SV, det har formentlig haft Gangaabning i sidstnævnte Retning. (Se Plan og Prospect). Pl.VII.
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Museal udgravning - Marstal Søfartsmuseum
1936
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFuldstændig splittet høj med dyssekammer. Den fremtræder nu som 2 huller n-s for hinanden omgivet af en fælles ringvold, 0.30 m h i s, 1.00 m. h. i n, 14.00 m. i n-s og 9.5 m. i ø-v, antagelig den oprindelige højfod plus opkastet fyld fra hullerne. I det nordre hul, 7.00 m. (ø-v) x 6.00 m. (n-s) x 1.00 m. 3 store sten, antagelig fra kammeret. I det søndre hul 3 m. x 3 m. x 0.75 m. flere større og mindre sprængstykker. M.O.M. udgravet, fundet 2 flintspyd, tilhugne, 1 tyknk., 1 spidsnakket, tosidet huløkse, begge slebne, 1 bronzenaal, ornamenterede lerkarskaar (y.stenalder), stor randflage af kar af form [skitse], flækkeredskaber.
1936
Sløjfet ved land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1974
Museal udgravning - Langelands Museum
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkov- og Naturstyrelsen har ved det igangværende tilsyn af landets fredede fortidsminder konstateret, at ovennævnte høj ikke mere er omfattet af Naturfredningslovens paragraf 48.
1987
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links