møllemarken dæksten suså midsommer aften 2015 Marin R Olsen
.
2912 Dæksten med skåltegn. Set fra SØ
.
2909 Kammer. Set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37241
Sted- og lokalitetsnummer
050702-83
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse. Det meste af højen bortgravet. Kammer af 6 bæresten og 1 dæksten.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, liggende lavt paa Skraaningen ned mod Søen [Bavelse Sø] ved Susaaens Udløb af den. (Pl III Fot 1) (Jfr Pl IV Fot 1) Af Højningen er kun udsparet et uregelmæssigt Parti, der mod Nord kun naar c 1 M, mod Øst 4-5 M. udenfor Dyssen. Mod Vest løber den ud i en Spids paa 5-6 M, mod Syd naar den 2.50 M. ud. Kamret har Retning omtrent N-S. Øst- og Vestsiderne er satte af 2 Sten hver, Enderne af 1. Den nordre Sten i Østsiden er væltet ind i Kamret. Den nordre Endesten er meget spids oventil. Dækstenen naar nu mod Nord kun saa langt, at den hviler paa denne Spids, den er aabenbart skubbet noget mod Syd og Vest. Den er 2.20 M. Lang, 1.20 M. bred og c 0.6 tyk, paa Oversiden er den dækket af talrige skaalformede Fordybninger. Op til Dækstenens Vestside gaar en Hyld. Kamret er indv. 1.5 M langt, 0.5 M bredt og 0.50 - 0.60 højt. Den sydlige Endesten er lavere end de øvrige Sidesten.S... Langdysse [sb.84] med Retning Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
1914
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse. Det meste af Højen bortgravet. Kammer af 6 Bæresten og 1 Dæksten.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse på høj. Højen ca 7,5 m i diameter. Oppe på højsiden ses det meste af vejen rundt toppene af en lille randstenskæde, som overalt er næsten forsvundet under muld og græs. Randstenene står ca. 1 1/4 m. fra kammeret. Kammeret består af 6 bæresten og en dæksten. Dækstenenes overflade er arret af talrige skålformede fordybninger. Ligger på rektangulært græsstykke, ca 50x50 m. Mod V og N plantet et større areal med forsytiabuske. Mod S og Ø læhegn af 3 rækker graner. Disse sandsynligvis plantet for at give læ til blomsterbuskene. Mundtlig aftale med godsejeren på Bavelsegården (Bavelse-Nørholm Gods): Anført at læhegnet ikke må forfindes inden for 100 m fra dyssen med mindre tilladelse er givet fra Fredningsnævnet. Aftale: graner mod vejen og hen til gennemkørslen mod øst fjernes i løbet af 1981. Mål: 2,3x12x7,5 m - passer ikke helt med opgivelsen af højen som 7,5 m i diam. Genbesigtigelse 14/5 1982: Læhegnet forefindes stadig. Må overlades til Fredningsnævnet. Granerne nu ca 20 år gamle. Af hensyn til dyssens landskabelige virkning og udsynet over søen bør alle graner mod syd samt enkelte mod SØ fjernes. . ** Seværdighedsforklaring ** Nydelig lille runddysse beliggende med Tystrup-Bavelse-Sø som storslået baggrund. Let synlig fra vejen, hvis ellers granerne fjernes. Ligger nær 4 andre megalitgrave. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links