Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
442578
Sted- og lokalitetsnummer
070609-118
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Naturfredet 1935. Dyssekammer, sammenfaldet; 6 bæresten, hvoraf kun 2 står; 2 dæksten, hvoraf den ene er nedskredet; den liggende har skål- gruber.

Undersøgelseshistorie

1856
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(6) Dysse paa Mno. 4, har formodentlig været en Runddysse, nu tildels ødelagt. To store Overliggere ere bevarede, der er fire Sidestene i Graven, synes det, men en mængde Markstene, som vare sammenhobede paa Dyssen besværligjorte videre Undersøgelse. Paa den ene af Overliggerne er et Par Skaaldannede Fordybninger. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
1880
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Uspecificeret aktivitet - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1935
Diverse sagsbehandling - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, sammenfaldent, 6 bæresten, hvoraf kun 2 står, 2 dæksten, hvoraf den ene er nedskredet, den liggende har skålgruber.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysse. Beskrivelse: 1 stort, noget sammenfaldet dyssekammer uden jordhøj. Bygget af stort kraftigt stenmateriale. 6 bæresten, heraf er et par faldet ind, en mod N er klappet ud - herved er dæksten kommet ud af original position. P.g.a. den molesterede tilstand kan formen ikke bestemmes - formentlig stordysse. 2 dæksten, hvoraf den S-lige til dels er i originalt leje. Den N-lige derimod er faldet ned. Overliggerens overkant nu ca. 2,5 m. over markflade. Beskadigelser: Se Beskrivelse. Beliggenhed: På højt punkt i terræn ud mod Guldborgsund og Noret. I dyrket ager 40 m. fra gammelt mejeris grund. ** Seværdighedsforklaring ** Syner ret fint fra vej. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links