Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
33229
Sted- og lokalitetsnummer
030202-19
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 11/12 1930, godsejer G.S. Voigt til Selschausdal. Fredningen tiltrådt af forpagter Otto Wester. Afmærkn.: MS 1931, H.C. Broholm. Jættestue, opr. dobbelt, men det ene kammer fjernet på 2 bæresten nær; det andet kammer ligger frit og åbent, 6 x 3 m af 11 bæresten og 4 gangsten.

Undersøgelseshistorie

1838
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1838
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenalderfund.
1838
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Skjellet mellem Lundemarken og Mellemmarken. En nu ganske overpløjet Jordhøi. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1930
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1930
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRester af dobbeltjættestue udgravet 1930.
1930
Analyser af materiale - Geologisk Museum
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue, opr. dobbelt, men det ene Kammer fjærnet paa 2 Bæresten nær, det andet Kammer ligger frit og aabent, 6 x 3 m., af 11 Bæresten og 4 Gangsten.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen ved Selchausdal: Flintkile 4 1/2"l., Smalmejsel, Flække. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue. Højen måler nu 0,8 x 9 x 7 m i N-S'lig retning. Det har været en dobbeltjættestue, hvor der kun er 2 bæresten af det N-lige kammer. Det sydlige består af 11 bæresten og 2 sæt gangsten, ingen dæksten. Mellem de 2 kamre findes 1 smal vægsten. På højen og i kamret findes en del marksten og stenstykker, fleste af ældre dato. Der vokser et mindre løvtræ ved indgangen, ellers græsser. Højen har tidligere været hegnet med pigtråd, nu sporadiske rester deraf. Kamret måler indvendigt 2 x 5 m, og stenene rager ca 0,8 m op over højen. Gangen måler ca 2 m. Ældre telegraflinie ca 50 m V for jættestuen, og der er pløjet lidt af højfod. Ejer: 3322-60 (var ikke på stedet for tiden). Jættestuen ligger højt i terræn, ca 175 m fra landevej. Mål: 1,6x9x7 m. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestue (dæksten mangler) - kamret tydeligt, højt i terræn ved bakkehæld mod V og SV. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1999
Registrering af knoglemateriale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links