OS, set fra SØ
.
OS, set fra SV
.
OS, set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513523
Sted- og lokalitetsnummer
060406-56
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 2 x ca. 20 m. I toppen 2 dybe huller, det største 3-4 m i diameter. I bunden af det største en mindre sten. Bevokset med store træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1870
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Høi i Skoven. For en 40 Aar siden [1830] er der gravet i den, og man fandt en stor stensat Grav, i hvis ene Ende et Stykke var særskilt afgrændset, i dette Rum fandtes brændte Been og 3 Flintknive a 6-8 Tommers Længde samt en Meisel (af Skifer?) med et skraat Hul i øverste Ende, disse Sager ere nu bortkomne. Bevoksning: 1985: Mos og Løvtræer
1870
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj i Skov, bevokset med store Træer. Tvm. ca. 20 m, Højde ca. 2 m. I Toppen to dybe Huller, det største 3 - 4 m i Tvm. I Bunden af det største en mindre Sten.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj i skov. 1,25/1,75 x 17 m. Spor af randstenskæde. Enkelte randsten i SV, V, N og NNØ. Højen er noget ujævn pga. af gamle rodvæltere. Højen er ikke sørlig markant set fra S og Ø. Pga af afpløjning mod N virker højen betydeligt højere set herfra. Ca. 4 x 4 x 1,25 m dyb nedgravning på SØ-lige del. Også tidligere nedgravning i SV-lige del, synes genopfyldt, mange sten synlige i kanten af nedgravningen, dvs. der er tale om en stenhøj, dog kun få synlige sten på højens overflade. I nedgravningen er en enkelt større sidesten NNØ-SSV synlig. Iflg SB en stensat grav i højen. Flere sandstensfliser synlige omkring nedgravningen. Ca. 1,5 m N for nedgravningen på den N-lige del af højen spor ag en stor rodvælter. Ved NV-foden af højen henligger en gammel kvasbunke. Højen er tæt bevokset med avnbøg og enkelte elmetræer, gamle såvel som helt unge. Gamle dyrkningsterasser NØ for højen, N-lige del af højen er afpløjet. Terasse løber NNØ-SSV. Udfra SØ-siden af en VNV-ØSØ terasse. Hele skoven omkring 5135:23 terasseret og omgivet med fine gamle stenhegn. Bevoksning: 1985: Mos og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links