Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
22141
Sted- og lokalitetsnummer
140307-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 3,50 x 24 m. Top affladet, mindre huller i toppen og ved den vest- lige fod. I den sydlige side er ca. 1930 nedgravet en mindre vandbeholder. Græs- og lyngklædt i ager. NMI: "Stobdrup høje".

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Stopdruphøj". Længde i Ø-V. Toppen affladiget med 2 større, eftergroede huller. Det centrale måler ca. 4 m. i diam., ca. 0,5 m. dybt, et i toppen af SØ-kvad. måler 3 x 1 m., ca. 0,7 m. dybt. Yderst i SØ-kvad. er nedgravet en brønd i cementrør, ca. 1 m. i diam. På øvre del af SV-kvad findes en eftergroet afgravning, ca. 4 m. i diam., ca. 0,5 m. dyb. Ved vestlige højfod findes et ca. 2,5 x 2,5 m. stort, ca. 0,5-0,7 m. dybt, rektangulært hul, ligeledes eftergroet. Beskadigelser/færdsel: En nedslidt sti fører fra gårdens gårdsplads op på højen i SØ-kvad. Beskadigelser/paragraf 53: Ved hullet i højfod en gammel slibemaskine. Mod V og SV for nyanlagt have og høj findes bilvrag samt en del gammelt tømmer, jernspær, stabler af frønnede mursten, bistader, virker meget skæmmende. Det nye (eller genopførte) stuehushjørne ligger kun ca. 20 m. fra højfod (godkendt ?). Aftalt mdt.: Bilvrag, jernspær, mursten m.v. fjernes inden 1.11.1982. Ejeren er selv interesseret i at holde området pænt. Bistaderne kan evt. blive stående. FFF bør undersøge, om der evt. skal ske noget vedr. stuehuset, der ifølge ejer er genopført/ombygget på det gamle sted. Spørgsmålet er imidlertid, om grundplan og distancen til høj er den samme. Bevoksning: 1982: Græs, Lyng og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden sti og uden slibemaskine eller andet affald oppe på højen. Bevokset med græs, lidt krat og enkelte træer bl.a. et lille nåletræ.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med græs, krat, brændenælder og løvtræer. Beliggende i have/skov.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links