Ud for Skuldeklint har lavvandet blottet de bølgeribbede sandflader, som får kysten til at ligne et stort vaskebræt. I baggrunden afslører lystbådenes hvide master den lille Lynæs Havn.
.

Øst for Lynæs Havn ligger den fredede Skuldeklint, som er en knap 1 km lang og 27 m høj, sydvendt kystskrænt af smeltevandsaflejringer. Skuldeklint og de nærliggende høje skrænter ved Sølager ligger i et af de mest nedbørsfattige og varme områder i Danmark, hvilket giver dem et særegent plante- og dyreliv.

På skrænternes tørre, kalkrige jord vokser varmekrævende planter som svalerod, dueskabiose, blodrød storkenæb, nikkende limurt og bakkenellike sammen med de sjældne steppeplanter bakkesoløje, agerkohvede, mat potentil og skræntstar. Blandt insekterne finder man flere arter, hvis hovedudbredelse ellers ligger i Øst- og Mellemeuropas steppelandskaber. Det gælder fx stor blodbi og den lille pindsvinebille, hvis krop er dækket af store, stive pigge. I de sandede skråninger graver digesvaler deres redehuller, og på de varme skrænter med blottet sand er det ikke usædvanligt at se markfirben og hugorme sole sig.

Lynæs og Skuldeklint blev fredet i 2004.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Halsnæs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster

Eksterne links