De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Stevns Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Kommunens lange kyststrækning og påvirkningen fra Østersøen og Køge Bugt er markant. Temperaturen varierer ikke meget, og skydækket ligger ofte tæt over kommunen i vintermånederne, når vinden kommer fra Østersøen. Her tvinges luften op over Stevns Klint og danner lavt hængende skyer. Temperaturen ligger på årsbasis tæt på lands gennemsnittet.

Den østlige del af Sjælland er et nedbørsfattigt område, da luften tørrer ud på vej hen over landet. I juli og september er kommunen landets tørreste, og i januar, oktober og december ligger kommunen blandt de ti tørreste kommuner, hvilket også gælder samlet for året. Det tørre klima ses ikke i soltimerne, idet vintermånederne er solfattige med november og december blandt de ti solfattigste. På årsbasis ligger kommunens soltimer dog lidt over landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Stevns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima