Strandingsmuseum St. George i Thorsminde er et specialmuseum for strandinger på den jyske vestkyst. Museet åbnede i 1992 og er siden ombygget flere gange, senest med en stor ombygning i 2017 ved Frank Maali og Gemma Lalanda, der bl.a. omfattede et højt, betonstøbt hus. Centralt i museets samling er fortællingen om de to engelske linjeskibe HMS St. George og HMS Defence, som strandede ud for Thorsminde julenat 1811. Næsten 1.400 mennesker omkom ved ulykkerne. Vraget fra HMS St. George blev genopdaget af sportsdykkere i 1971. Siden er tusindvis af fund blevet bjerget.

Museet udgør sammen med Holstebro Museum og Frilandsmuseet Hjerl Hede De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, der har status af statsanerkendt museum.

HMS St. George og HMS Defence

Diorama af HMS St. Georges forlis i 1811 udstillet på Strandingsmuseum St. George i Thorsminde.

.

Det barske Vesterhav med de kraftige vinde og vanskelige strømforhold har i tidens løb fået mange skibe ud af kurs og faretruende tæt på kysten. Dygtigt sømandskab bragte i de fleste tilfælde skibene flot, men de mere end 50 registrerede skibsvrag fra perioden 1811‑2019, der findes inden for få sømil fra land i farvandet syd og nord for Thorsminde, vidner om, at det ofte er endt i stranding og forlis.

Det bedst kendte forlis, der også er danmarkshistoriens største strandingsulykke, indtraf under Englandskrigene tidligt om morgenen d. 24. december 1811, hvor de to engelske linjeskibe HMS St. George og HMS Defence strandede i brændingen hhv. syd og nord for Thorsminde. Næsten 1.400 mand omkom. Kun 18 overlevede. I 1937 blev der ved Thorsminde rejst tre mindesten, kendt som Dødemandsbjergene, over de døde søfolk, som blev begravet i klitterne.

Begge fartøjer, der indgik i den britiske Østersøeskadre under Napoleonskrigene 1804‑15, havde d. 1. november 1811 indledt eskorteringen af en konvoj på 129 handelsskibe fra Hanöbugten ved Karlshamn i Sydsverige mod De Britiske Øer. Den 12. november var konvojen pga. storm blevet tvunget til at ankre op ved Rødsand syd for Lolland, hvor 44 handelsskibe forliste. HMS St. George grundstødte også ved Rødsand, hvor det mistede sin rig og det 8,5 tons tunge ror. Dette til trods lykkedes det at få skibet flot, hvorpå det af HMS Cressy blev slæbt til Vinga ved Göteborg, hvor det nødtørftigt blev repareret med et nødror. Den 19. december fortsatte rejsen mod England. Den 23. december bragte en orkan fra nordvest skibene i vanskeligheder ud for den jyske vestkyst. Mellem kl. 4.30 og ca. 6 om morgenen d. 24. december strandede HMS Defence som det første skib ca. 600 m fra land på den yderste revle lidt nord for Thorsminde.

Omtrent samme tid strandede HMS St. George ca. 800 m fra kysten på den yderste revle ca. 2 km syd for Thorsminde. Skibet blev straks slået læk. Besætningen kappede masterne og smed kanoner over bord for at lette skibet. Lige meget hjalp det. Alle skibsjoller og både var skyllet over bord eller knust, og mange søfolk var allerede døde af kulde. Ved 10-tiden om formiddagen skyllede en kæmpebølge ind over skibet og rev ca. 400 mand, levende som døde, med sig. Ved middagstid ophørte kommandoen på skibet. Efter mørkets frembrud var der fortsat levende folk ombord, men næste morgen, d. 25. december, var der intet liv at se på vraget. Fra HMS St. George kom kun 12 mand levende i land på planker og flåder. 853 omkom. Flere hundrede af de omkomne fra de to forlis drev senere i land på hele kysten ned til Blåvand. Mange blev begravet i klitterne.

Roret, som HMS St. George mistede ved Rødsand, samt mange andre genstande, deriblandt dagbøger fra overlevende og døde, er udstillet på Strandingsmuseum St. George.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv