I 1859 foretog H.C. Andersen en rejse tværs over Nørrejylland inspireret af St.St. Blichers skildringer af heden og klitterne. På rejsen med postvogn fra Randers over Hjermind og Viborg til Vesterhavet skrev Andersen digtet »Jylland mellem tvende Have«, som blev færdiggjort på herregården Nørre Vosborg. Her tilbragte Andersen nogle uger hos politikeren og godsejeren A.E.M. Tang og hans familie. Andersen besøgte Vesterhavet og præstegården i Husby, ligesom han på Nørre Vosborg bl.a. skrev »En Historie fra Klitterne« (1860), lavede papirklip og skildrede naturen i sin dagbog som her d. 13. juli 1859: »En vild Udsigt, mod Aften saaes Havet gjennem Aabningen ind i Nisumfjord. (…) Jeg fandt mange Blaabær. Der samledes en heel Talerken fuld; her i Egnen har været mange Ulve, derfor endnu Navnet Ulfborg. Iaar er mange Hugorme«.

Jens August Schade sendte en hilsen til det samme landskab i digtsamlingen Hjerte-Bogen (1930): »Fladt er Jyllands Bakkedrag,/blot beklædt med Lyng og Hør,/fattigt som en Digter«.

I Alfred Kaaes Torsted. Blade af et Hedesogns Historie (1945) finder man et eksempel på folkelig formidling af lange linjer bagud.

Rejsen og bevægelsen er elementer hos flere fortællere med tilknytning til Holstebro Kommune, således den italienske dramatiker og instruktør Eugenio Barba, som grundlagde Odin Teatret i 1964. Opbrud og udrejse er også et tema i Malte Tellerups debutroman, Markløs (2017). Tellerup, der bor ved Vemb, skildrer i fiktionens form et opbrud i sin fynske barndom. Kirsten Carlsen, der er vokset op i en forstad til Holstebro, har i romaner som Den jeg er (2010) beskrevet de omkostninger, teenageårenes stærke fokus på det perfekte kan have. Kim Karmark, der senest udgav En af dagene (2017), debuterede med romanen Ud i det hvide (2015), som handler om en rejse fra Holstebro til Toftum Bjerge og videre ud i den vide verden. Lone Hørslev, der debuterede med digtsamlingen Tak i 2001 og også har udgivet romaner og crossover-kunstprojekter, er vokset op i Mejdal ved Holstebro.

På forfatterlinjen ved Dansk Talentakademi, som ligger i Holstebro, udklækkes litterære talenter. Her har unge forfattere som lyrikerne Signe Gjessing og August Bovin Boberg samt prosaforfatter Maria Hesselager haft tilknytning.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Holstebro Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Litteratur