Kunsten i Holstebro Kommune er i høj grad præget af 1960’ernes aktive kulturpolitik. Kommunen formulerede dengang som erklæret mål, at kulturen skulle bruges som drivkraft og økonomisk løftestang i den overordnede egnsudvikling. Dermed blev Holstebro Kommune samtidig et mønstereksempel på statens nye kunstpolitik, der havde til hensigt at overvinde den såkaldte kulturkløft og bringe kunsten ud til borgerne. Kommunens kulturelle profil er derfor også uløseligt forbundet med moderne kunst. Og i dag er kommunen især kendt for sine mange offentlige skulpturer, kunstneriske udsmykninger og fremtrædende kulturinstitutioner.

Kunstinstitutioner

Holstebro Kunstmuseum er kommunens store kunstinstitution. Blandt øvrige kunstinstitutioner hører Huset for Kunst og Design, der har adresse i det tidligere Jens Nielsen & Olivia Holm-Møller Museet, som er tegnet af Inger og Johannes Exner. Dansk Talentakademis linje for Kunst & Design administrerer huset og har atelier- og værkstedsfaciliteter i bygningen, hvor der også vises elevudstillinger. Dertil er der udstillinger i regi af Holstebro Kunstforening og kunstnersammenslutningen Vestjydske Kunstnere. Endelig arrangerer såvel interne som eksterne aktører jævnligt udstillinger med eksperimenterende samtidskunst.

Herudover findes en række mindre private gallerier, foreninger og kultursteder, der lejlighedsvis danner ramme for skiftende udstillinger. Det gælder fx Kunstformidlingen.dk i Mejrup Kirkeby, Vestjysk Kunstforening i Ulfborg, Vinderup Kunstforening og Kulturdivisionen, der holder til i Holstebros nedlagte svineslagteri. Slagteriet rummer desuden værksteder og øvrige faciliteter for kunst- og kulturproduktion.

Kunstnere

Knud Aggers Aftenmåltidet fra 1937‑39 er malet, efter at han flyttede fra Holstebro i 1929. Den intime scene løftes til noget monumentalt med mor og barn i fuldstændig symbiose i det lille kammer med skrå lofter, omgivet at kunstnerens malerier. Bag sengen står et maleri med et blomstrende træ, en udsigt til foråret, livets evige begyndelse.

.

Kunstneren Knud Agger blev født i Holstebro i 1895 og er mest kendt for sine farvemættede oliebilleder, der motivisk kredser om landskabet og det nære hverdagsliv. Multikunstneren Jens-Jørgen Thorsen, der især forbindes med den anarkistiske Situationistbevægelse i 1960’erne, stammede ligeledes fra Holstebro. Billedkunstnerne Jens Nielsen, Knud Erik Skou og den nulevende Paul Cederdorff har tilsvarende gjort sig bemærket, også pga. deres store kunstpædagogiske arbejde igennem tiderne. Hertil kommer en række yngre samtidskunstnere, der på forskellig vis har markeret sig på kunstscenen, bl.a. Jette Hye Jin Mortensen, der er opvokset i Holstebro.

Med ganske få undtagelser er lokale kunstnere ikke repræsenteret i Holstebro Kunstmuseums samlinger i nævneværdigt omfang. Men for visse af dem gælder, at deres værker pryder byrummet og områdets øvrige offentlige bygninger.

Kunst i det offentlige rum

Byrådssalen på Holstebro Rådhus. Det samlede byråd omgives af Lin Utzons gobeliner fra 1985-86, der kan ligne hurtigt malede billeder, men er skabt i vævningens langsomme teknik.

.

Blandt byens skulpturer finder vi ofte mandlige helte og nøgne kvindefigurer og meget sjældent blot en Knælende dreng som Astrid Noacks bronzeskulptur fra 1942, der blev opstillet på Nørregade i 1986. Det ydmyge valg af motiv er karakteristisk for Noack, samtidig med at hun hentede sin inspiration fra det arkaiske. Noack mente, at en skulptur skulle opleves indefra, og man fornemmer barnets uskyldige blik på verden.

.

I den nordlige del af Nørregade i Holstebro ses Helge Bertrams skulptur Vandkunsten fra 1974. Den består af to forskudte vægge, der løber vand ned ad, og derfor kaldes den også ofte »Grædemuren«.

.

Holstebro Kommune er særdeles rig på kunst i det offentlige rum.

Albert Emiel Christensens freskomaleri i Det Gamle Rådhus, Markedsdage i Holstebro fra 1957, skildrer byens berømte hestemarked. Kunstneren var i øvrigt født i byen. Holstebro Gymnasium rummer bl.a. den 24 m lange Digterfrise fra årene 1994‑2006 i keramik af Lene Adler Petersen og Bjørn Nørgaard samt tre store gobeliner af Anna Thommesen. Regionshospitalet Holstebro huser en hel del kunst.

En stor del af de offentlige udsmykninger skyldes 1960’ernes kulturpolitiske langtidsplanlægning, realiseret af borgmester Kaj K. Nielsen og kommunaldirektør Jens Johansen, som bl.a. resulterede i erhvervelsen af et af Alberto Giacomettis hovedværker, Kvinde på kærre (1942/1963), i 1966.

Kort forinden var også værker af Albert Mertz og Astrid Noack kommet til Holstebro, og det skyldtes ikke mindst, at en betragtelig del af Statens Kunstfonds samlede bevilling gik direkte til Holstebro som tilskud til køb af kunst i disse år – en periode, der af Kunstfonden selv blev karakteriseret som »Holstebro-æraen«. Mertz blev repræsenteret med et scenetæppe i Musikteatret Holstebro, hvor man i dag også kan se en udsmykning og farvesætning af Per Arnoldi og på bygningens ydre en lysinstallation af Åsa Frankenberg fra 2009. Noack fik opstillet skulpturen Knælende dreng fra 1942 ved Åstien, som i dag står ved Sønderbrogade. Hun er repræsenteret flere steder i byrummet, og et af hovedværkerne, Anna Ancher fra 1939, står på pladsen foran Holstebro Kunstmuseum og Holstebro Museum. I samme område finder man Erik Thommesens bronzeskulptur Mand fra 1974.

Rådhuset i Holstebro rummer adskillige værker af bl.a. Ejler Bille, Henry Heerup, Anna Thommesen og Gertrud Vasegaard. I perioder har man således tilstræbt en vis overensstemmelse mellem de kunstnere, der kan opleves i det offentlige rum, og dem, der samtidig er repræsenteret på Holstebro Kunstmuseum. På rådhuset finder man eksempelvis også bronzeskulpturer af Lisbeth Nielsen samt en række keramiske kakler udført af John Olsen. Samme sted kan man imidlertid også møde væsentlige værker af fx Ole Schwalbe, der til forhallen har skabt en større skulptur af bronze og blankslebet granit, Kugle fra 1981, samt en række trærelieffer og dørudsmykninger. Rådhuset indeholder tillige en omfattende samling grafik, og desuden hænger her en række oliemalerier af Knud Agger med motiver fra Holstebro og omegn.

På pladsen foran rådhuset står den tyske kunstner Ulrich Rückriems Stenskulptur fra 1990, og placeret på byrådssalens ydervæg finder man den amerikanske kunstner Lawrence Weiners konceptuelle tekstværk Inskription fra 1991. Begge værker blev i øvrigt givet som gave af Statens Kunstfond som en markering af 25-årsjubilæet for opstillingen af Giacomettis Kvinde på kærre.

Af andre vigtige værker i det offentlige rum kan nævnes Bjørn Nørgaards skulpturgruppe Borgerne fra Holstebro fra 2004 ved Nørreport. Samme kunstner står bag belægninger og yderligere udsmykninger langs byens hovedstrøg, Nørregade, hvor man også finder Helge Bertrams Vandkunsten fra 1974. I Asylgade står Hanne Varmings skulptur Mand med barn fra 2004, og på Store Torv finder man Sten Lykke Madsens skulptur Sankt Jørgen og dragen fra 1986 – et motiv, der genfindes i Holstebros byvåben. I Østergade kan ses Adam Fischers Kvinde der spejler sig fra 1946, der er placeret ved et vandbassin skabt af Helge Bertram. Kurt Tegtmeiers skulptur Svanen fra 2002 er opstillet i haveanlægget foran Faerch (tidligere Færch Plast).

Ejgil Westergaards stenskulptur Brandmonumentet fra 1986 er opstillet ved Sønderland Torv til minde om de mange brande, der har hærget Holstebro gennem tiderne. Endelig findes ved Hotel Royal Tobaksarbejderens drøm, en bygningsintegreret bronzeskulpturgruppe fra 1993 skabt af Hans Krull i samarbejde med Dimitri Kaminker og Leonid Kolibaba. Ved Vandkraftsøen findes Frithioff Johansens kæmpemæssige laserskulptur Kaos Tempel fra 1989.

Skulpturen Borgerne fra Holstebro fra 2004 af Bjørn Nørgaard er placeret på hjørnet ved Struervej og Nørreport. De 12 figurer er afstøbninger af borgere i byen placeret højt på en skrånende granitsten. Nørgaards arbejdsmetode trækker altid på kunst fra alle tider og kulturer. Der er 12 mennesker, ligesom disciplene, men af begge køn, og titlen refererer til Auguste Rodins berømte skulpturgruppe Borgerne fra Calais. Nørgaards borgere står på samme fundament på trods af deres forskellighed.

.

Kunsthåndværk og design

Gode eksempler på kunsthåndværk og design kan bl.a. ses i Nørrelandskirken, hvor guldsmeden Bent Exners Det smykkede kors fra 1969, dåbsfad og dåbskande befinder sig. Desuden har Lin Utzon til byrådssalen på Holstebro Rådhus skabt fire meget store gobeliner i årene 1985‑86, der understreger arkitekturens enkelhed og monumentalitet. En række lokale kunsthåndværkere udstiller jævnligt på Slagteriet, ligesom Holstebro Kunstmuseum en gang om året arrangerer et kunsthåndværkermarked.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Holstebro Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst