Nærheden til Lillerød og Blovstrød gør Tokkekøb Hegn til en meget velbesøgt skov. Et forgrenet stinet, som bl.a. omfatter en gult afmærket, 6 km lang vandrerute, fører gennem skovens varierede bevoksninger og forbi de mange andre seværdigheder. Vest for Kongevejen og nord for Nymøllevej er der hundeskov, hvor man må lade hundene løbe frit; i resten af skoven skal de holdes i snor.
.

Det 631 ha store Tokkekøb Hegn ligger nordøst for Lillerød i Allerød Kommune, hvorfra det strækker sig op over grænsen til Fredensborg og Hørsholm Kommuner. Bøgen dominerer i den gamle, varierede skov, som rummer både sletter, moser og småsøer. Underskoven er frodig, og om foråret dækkes skovbunden af et tæt anemonetæppe.

I de gamle træer yngler hulrugende fugle som natugle, stor flagspætte, broget fluesnapper og flere forskellige mejser. Også mange flagermus udnytter træernes hulheder som dagskjul og vinterkvarter. Derudover har skoven fine bestande af både rådyr, grævling og ræv. Flere paddearter yngler i skovens vandhuller og moser og danner fødegrundlag for et stort antal snoge. Skoven huser desuden en bestand af hugorm, hvoraf mange er ensfarvet sorte.

For bl.a. at begrænse lergravningen blev den ca. 28 ha store lysning ved Dæmpegård fredet i 1944. I dag fungerer lysningen overvejende som et græsningsområde med en overdrevsvegetation af bl.a. hulkravet kodriver, alm. knopurt og hvid okseøje. I den nordvestlige del af lysningen findes et lille område med gamle ege, bøge og skovæbler.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Allerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove