I Allerød Kommune dækker enge, moser og overdrev tilsammen 431 ha, svarende til lidt over 6 % af kommunens areal. Heraf udgør moserne med 233 ha langt den største andel. De ligger overvejende i skovene, er typisk sure og næringsfattige, og flere af dem har tydeligt højmosepræg. Overdrevene dækker 107 ha og er karakteriseret ved et meget artsrigt planteliv. Fine overdrev ligger bl.a. ved Lynge og Høvelte samt ved Ravnsholt. Engene dækker tilsammen 91 ha og ligger dels som spredte områder i et mosaiklandskab med småskove, dels som større, samlede områder hhv. nordøst for Høvelte og ud til Sjælsø.

Derudover rummer kommunen flere nedlagte grus- og lergrave. De udvikler sig gradvis til åbne naturområder med rene søer i bunden og et mangfoldigt planteliv på de magre, grusede skrænter.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Allerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land