Antal skoler og elever i Ærø Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Voksenbefolkningens sundhed 2017 i Ærø Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.

Sygehusenheden Ærø under OUH sikrer ærøboerne en række tilbud, der skal kompensere for den lange rejse til de store fynske sygehuse. Øen har en folkeskole og en fri grundskole. Marstal Navigationsskole er den eneste videregående uddannelsesinstitution.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet på Ærø var i 2019 lavere end gennemsnittet i Danmark. Det skyldes primært, at det blandt de 30-34-årige kun var 9 %, der havde en lang videregående uddannelse mod tilsvarende 22 % på landsplan. Derimod er andelen med en erhvervsuddannelse på 37 % mod 26 % for hele landet.

Grundskoleuddannelse

Et markant faldende elevtal fik med virkning fra skoleåret 2013/14 politikerne til at samle alle Ærøs folkeskoleelever på én skole. Det blev Marstal Skole, der kom til at rumme alle øens elever fra 0. til 10. klassetrin. Skolen havde i 2020 ca. 400 elever.

Ærøskøbing Skole blev lukket i 2007, mens Rise Skole og Ærø Landsbyskole i Søby begge lukkede i 2013. Da Ærøskøbing Skole lukkede i 2007, blev Ærø Friskole oprettet. Den havde i 2020 ca. 100 elever.

Ærø Efterskole i Tranderup er en specialefterskole. Efter udfordringer med at skaffe nok elever holder skolen lukket 2021/22, mens der arbejdes på en ny strategi.

Ungdomsuddannelse

De unge, der ønsker at tage en almen, en merkantil eller en teknisk gymnasial uddannelse, skal til Svendborg; de får hjælp til bl.a. transport, hvis de bliver boende på øen.

HF & VUC FYN har en afdeling i Marstal, hvor det er muligt at tage almen voksenuddannelse (AVU) og HF bl.a. som en treårig HF-søfart. Skolen tiltrækker elever fra hele landet, bl.a. fordi der er mulighed for at bo på skolen. I 2020 havde den samlet ca. 140 elever. HF-søfart udbydes i samarbejde med Marstal Navigationsskole. HF & VUC FYN har en afdeling i Marstal, hvor det er muligt at tage almen voksenuddannelse (AVU) og HF bl.a. som en treårig HF-søfart. Skolen tiltrækker elever fra hele landet, bl.a. fordi der er mulighed for at bo på skolen. I 2020 havde den samlet ca. 140 elever. HF-søfart udbydes i samarbejde med Marstal Navigationsskole.

Videregående uddannelse

Marstal Navigationsskole har uddannet søfolk siden 1803, og den første skolebygning blev opført i 1881. Den nuværende skole på Ellenet 10 er opført i 1975. Skolen udbyder uddannelser til kystskipper, skibsfører og færgenavigatør og havde i 2020 ca. 120 elever. Samtidig er der en større kursusvirksomhed.

Uden for det almindelige uddannelsessystem er Kunsthøjskolen på Ærø, der er Danmarks mindste højskole med plads til 37 kursister. Den er grundlagt i 1985 under navnet Vester Møllegaard Højskole efter det fredede gårdanlæg, hvor skolen ligger.

Sundhed

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, noget større i Ærø Kommune end i Region Syddanmark og i landet som helhed.

Der var i 2019 6,2 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger på Ærø, hvilket er lidt lavere end på landsplan.

I Ærø Kommune var det 120 patienter pr. 1.000 borgere, der i 2018 havde været indlagt på et somatisk sygehus. I regionen var det tilsvarende 107 og for hele landet 118.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede udgiftsbehov pr. indbygger i Ærø Kommune var i 2020 ca. 34 % større end det gennemsnitlige udgiftsbehov på landsplan.

I 2018 var der 51,1 dagplejepladser og 13,7 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Anbringelser af 0‑17‑årige uden for eget hjem omfattede 5,8 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen i 2018, hvilket var mindre end andelen på landsplan (10,1).

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, var i 2018 på 4,7 %, hvilket er lidt flere end i landet som helhed (3,6 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Ærø Kommune er noget mindre end i regionen og landet som helhed. I årene 2016‑19 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 4,9 personer pr. 1.000 indbyggere, mens der tilsvarende blev rejst sigtelse mod 13,3 personer i regionen og 15,5 personer pr. 1.000 indbyggere i landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Ærø Kommune

Mere om social- og sundhedsforhold i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg