Vandplasken er et af de få steder i Danmark, hvor man kan møde den sjældne orkide mygblomst. Den blomstrer i juni og juli.
.

Kærsgård Strand ligger neden for den gamle kystskrænt mellem Lønstrup og Hirtshals. Der trænger vand ud for foden af skrænten, hvilket giver permanent fugtige levesteder på den gamle, hævede havbund. Det har bl.a. skabt den lille sø Vandplasken. Kombinationen af årtiers afgræsning og af rent, næringsfattigt vand og kalk i jordbunden har gjort søen og dens omgivelser til et såkaldt ekstremrigkær. Som navnet antyder, har ekstremrigkær et meget rigt planteliv, og ved Vandplasken er der fundet knap 300 forskellige plantearter. Her vokser bl.a. vibefedt, bredbladet kæruld, pyramidelæbeløs, sumphullæbe og kødfarvet gøgeurt sammen med sjældenheder som sort skæne, liden padderok, mygblomst og pukkellæbe. Af hensyn til de mange sjældne planter og til de fugle, som yngler ved søen, er der ikke adgang til området omkring Vandplasken.

Området udmærker sig ikke kun ved et exceptionelt planteliv; også dyrelivet er bemærkelsesværdigt. Neden for Tornby Klitplantage har dagsommerfuglen sortbrun blåfugl eksempelvis en af sine største danske bestande. Vandplasken og klitområderne ved Kærsgård Strand blev fredet i 1962. Området er desuden en del af habitatområdet Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land