Figur. De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Vesthimmerlands Kommune for perioden 2006-15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Den lange kyststrækning ud mod Limfjorden dæmper temperaturudsvingene i de kystnære områder. Til gengæld giver den overvejende sandede jord større udsving i temperaturen i kommunens centrale og østlige dele. Således bliver dagene varmere om sommeren, da sandet bliver varmet hurtigt op af solen, mens dagene bliver forholdsvis koldere om vinteren, da sandet hurtigt afgiver varme til omgivelserne. For året som helhed undgår kommunen dog lige akkurat at placere sig blandt de ti koldeste.

Hvad nedbør angår, ligger Vesthimmerlands Kommune i den vådeste tredjedel af landets kommuner, selv om årsnedbøren trods alt er under landsgennemsnittet. I perioder med lavtryk og fronter falder nedbøren nemlig hovedsagelig i højdedragene i Thy og på Mors, så Vesthimmerlands Kommune forbliver forholdsvis tør. Derimod kan den sandede jord medføre en del bygeaktivitet i sensommeren.

Vinterhalvåret er ganske solrigt, da både havet og den sandede jord er kolde, hvilket undertrykker dannelsen af skyer. I november er kommunen ligefrem landets solrigeste. Som andre nordjyske kommuner påvirkes også Vesthimmerlands af lævirkningen fra de norske fjelde, hvor skyerne regner af og sender en mere tør og skyfri luft videre til Nordjylland. Lævirkningen mærkes især i den nordlige del af kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima

Eksterne links