Den ca. 35 km lange Sønderup Å udspringer ved Rold Skov og rammer Vesthimmerlands Kommune øst for Aars. Herfra løber åen mod nord og følger mere eller mindre grænsen mod Rebild Kommune. Åen er et af kommunens største vandløb og har et rigt dyre- og planteliv. I 2014 fandt man også de første spor af bæver her.
.

Tvepibet lobelie vokser i klarvandede, næringsfattige søer. I Vesthimmerlands Kommune kan man bl.a. støde på den i Navnsø og Øjesø. Den gør især opmærksom på sig selv, når den juli-september blomstrer med blåhvide blomster højt over vandoverfladen. Navnet »tvepibet« kommer af bladenes to store luftkanaler, som kan minde om orgelpiber.

.

Vesthimmerlands Kommune er rig på vandløb, og da flere af dem blev fredet inden eller i forbindelse med udretningsprojekter, har de ofte bevaret deres slyngede løb med rigkær og væld langs bredderne. Kommunen vedligeholder knap 400 km vandløb, hvoraf de 300 km er mindre vandløb med en bredde på under 1 m. Vandløbskvaliteten er generelt god, og i de store vandløb fanges både hav- og bækørred. Sønderup, Halkær, Simested og Lerkenfeld Åer hører til blandt kommunens største vandløb og rummer trods deres forskellighed hver især store naturværdier.

Der er 1.584 søer på mindst 100 m2 i kommunen, og de dækker tilsammen et areal på 750 ha. Langt de fleste er mindre søer og vandhuller. Kommunen rummer dog også fem større søer, hvoraf den 451 ha store Vilsted Sø er langt den største. Der er stor variation blandt de enkelte søer, som omfatter både meget næringsfattige og meget næringsrige søer. Blandt de nærings-og kalkfattige søer er Navnsø på 19 ha, Sjørup Sø ved Sjørup Gårde på 5 ha og Øjesø på 3 ha de største. I den anden ende af skalaen er Sjørup Sø ved Gatten på 40 ha og Farsø Sø på 4 ha gode eksempler på kommunens naturligt kalkrige søer.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links