Den 38 km lange Lerkenfeld Å udspringer ved Mejlby, sydvest for Rold Skov, og løber ind i Vesthimmerlands Kommune ved Skatskov. Herfra løber åen gennem en markant ådal, der strækker sig næsten helt til udløbet. På strækningen fra herregården Lerkenfeld er åen næsten ureguleret. Ådalen, som er en gammel fjordarm fra Littorinahavet, breder sig gradvis ud, og kort inden udløbet i Lovns Bredning bliver den mindst 2 km bred, flad og åben. Lerkenfeld Å afvander på sin vej et areal på ca. 19.000 ha.

Langs åen ligger der en række engområder, som domineres af rød svingel, men også huser flere orkideer. Plantelivet er dog særlig rigt på de græssede overdrev i ådalen. Her vokser bl.a. opret kobjælde, kornet stenbræk, tjærenellike, guldblomme og djævelsbid.

Lerkenfeld Å har store bestande af hav- og bækørred samt undslupne regnbueørreder. I den øvre del af åen findes bæklampret, og i 2012 blev der på strækningen mellem Højslevmølle og Lerkenfeld Møllegård også fanget flodlampret. Odderen har et af sine danske kerneområder her, ligesom der er fundet spor af bæver. Isfugl og bjergvipstjert holder til ved åen, som om vinteren også gæstes af vandstær.

For at imødegå et større udretningsprojekt blev den nedre del af Lerkenfeld Ådal, fra herregården Lerkenfeld til udløbet, fredet i 1978. Lerkenfeld Å indgår desuden i habitatområdet Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links