Ulvshale Strand en julidag i 2020. Skal Vordingborg Kommune sikre ny fremgang i indbyggertallet, kræver det, at nye tilflyttere får blik for de mange smukke steder. I et visionspapir fra 2018 omtaler kommunen sig selv som »storbyens sundeste og smukkeste forhave«.
.
Befolkningsudviklingen 1971‑2021 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Vordingborg Kommune, Region Sjælland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.
Befolkningens fordeling på aldersgrupper i 2021 og i fremskrivningen til 2045 for Vordingborg Kommune og hele landet.
.

Væksten i befolkningstallet afhænger helt af nettotilflytninger fra ind- eller udland. Boligpriserne er blandt de laveste i Region Sjælland.

Befolkningsudviklingen

Fra 1970 og frem til slutningen af 00’erne var væksten næsten som på landsplan, men derefter stoppede væksten i kommunen, og i 2010’erne var den samlet set præget af en mindre tilbagegang. I Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2020 forventes frem til 2045 et svagt faldende befolkningstal; d. 1. januar 2021 var der 45.268 borgere i kommunen, og der forventes i 2045 at være 45.073.

Den gennemsnitlige årlige indenlandske nettotilflytning til kommunen (forskellen mellem til- og fraflyttede) var 18 i tiåret 2011‑20. I samme periode var der en nettoindvandring (både danske og udenlandske statsborgere) på i gennemsnit 172 om året.

Når det samlede befolkningstal alligevel faldt, skyldes det et fødselsunderskud (færre fødte end døde) på i gennemsnit 281 om året. Der har i gennemsnit været 603 døde om året, mens der årligt kun var været i gennemsnit 322 nyfødte.

Den samlede fertilitet er et mål for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Fertiliteten var 1.675 i kommunen (2020) og dermed lidt lavere end på regionsplan, men helt på linje med landet som helhed. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var 28,4 år og dermed lidt lavere end i regionen. Førstegangsfædrene var mere end to år ældre.

Når der er et årligt fødselsunderskud, selv om der pr. 1.000 kvinder fødes lige så mange børn som på landsplan, skyldes det en aldersfordeling med mange ældre.

I 2021 var 28 % af befolkningen i kommunen på 65 år eller derover mod tilsvarende 20 % for hele landet. Det forventes, at andelen i kommunen på 65 år og derover i 2045 vil udgøre 36 %. Væksten i ældrekvoten (andelen af borgere på 65 år og derover i forhold til 15‑64-årige) forventes at være mærkbar. I 2045 vil ældrekvoten ifølge fremskrivningen være 71 % i kommunen mod 54 % i regionen og 43 % på landsplan.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Ejendomspriserne i Vordingborg Kommune er forholdsvis lave. Et gennemsnitligt parcel-/rækkehus kostede i 2020 blot 8.600 kr. pr. m2 mod 14.600 kr. på landsplan. Prisniveauet i kommunen er det tredjelaveste blandt Region Sjællands 17 kommuner; kun i Lolland og Guldborgsund Kommuner er kvadratmeterpriserne lavere.

71 % af boligerne i kommunen er privatejede mod 58 % for hele landet. Mere end halvdelen af boligerne er parcelhuse (52 %), og andelen af etageboliger er kun 20 % mod 37 % på landsplan. Endvidere rummer kommunen 16 % fritidsboliger, hvilket svarer nogenlunde til regionen (14 %), men er dobbelt så stor en andel som på landsplan. 47 % af boligmassen er opført før 1950 mod tilsvarende 36 % i hele landet.

Vordingborg Kommune har en relativt høj forekomst af ubeboede boliger. I regionen er det kun Lolland og Guldborgsund Kommuner, der har flere. Danmarks Statistik har for 2020 opgjort, at der (ud over fritidshuse) er 9-10 % af boligerne i kommunen, hvor ingen er tilmeldt CPR. Analyser fra Boligøkonomisk Videncenter viser for 2015, at det reelle niveau for andelen af ubeboede boliger er langt lavere og antagelig 1‑3 % i Vordingborg Kommune.

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 hhv. 1,4 % af befolkningen i kommunen og 1,9 % i Region Sjælland. I 2021 var gruppen vokset til 7,6 % i kommunen og 10,1 % i regionen. På landsplan har andelen i hele perioden været højere og var i 2021 steget til 14,0 %. I 2021 var der 2.888 indvandrere i kommunen, hvoraf 1.414 var fra vestlige lande, og 1.474 var fra ikke-vestlige lande. Efterkommerne udgjorde 545 personer. Blandt indvandrerne fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var de største grupper fra Polen (18 %), Tyskland (14 %), Rumænien (10 %) og Italien (8 %). Af indvandrere fra ikke-vestlige lande var 29 % fra Syrien og 7 % fra hvert af landene Thailand, Bosnien-Hercegovina og Irak.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Vordingborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger