Tabel. Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Hørsholm Kommune.

Danmarks Statistik - Statistikbanken.dk/rasu2 og Statistikbanken.dk/ras2xx samt Registerfolketælling 1976

.

I Hørsholm Kommune lå der i denne periode færre industrivirksomheder end tidligere, og i stedet åbnede service- og forskningsvirksomheder. Perioden var karakteriseret af en del nybyggeri, bl.a. boligbyggeri og butikscenteret Hørsholm Midtpunkt. Flere indbyggere end tidligere pendlede ud af kommunen.

Administrativ inddeling

Ved Kommunalreformen i 1970 blev Hørsholm Kommune oprettet af Hørsholm Sognekommune og den østligste halvdel af Blovstrød Sognekommune. 1970‑72 blev det lille område af den nuværende Hørsholm Kommune, der endnu var en del af Birkerød Kommune, ad et par omgange tillagt Hørsholm Kommune. I 1984 skete en mindre gensidig udveksling af områder mellem Hørsholm Kommune og Karlebo Kommune mellem Kokkedal og Usserød. Kommunen lå fortsat i Frederiksborg Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Områderne, der i begyndelsen af perioden blev overført fra nabokommunerne til den nye Hørsholm Kommune, var arealmæssigt en betragtelig udvidelse, men befolkningsmæssigt en beskeden tilvækst. Befolkningstallet i den nuværende Hørsholm Kommune steg gennem perioden, men i et aftagende tempo. I 1970 var befolkningstallet i kommunen 19.346 og i 2007 24.332.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Omkring 1970 fik kommunen definitivt karakter af forstadskommune, og en stor del af den erhvervsaktive befolkning var pendlere med arbejdsplads i hovedstadsområdet. I Rungsted blev en lystbådehavn opført i 1974.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

I perioden blev størstedelen af den disponible jord øst for motorvejen udnyttet til boligbyggeri, og samtidig blev en del ældre industri- og boligbyggeri erstattet af nybyggeri. De hidtil adskilte boligkvarterer smeltede sammen, og deres individuelle særpræg blev udvisket. Omkring bymidten i Hørsholm blev gennemgribende vejomlægninger og nedrivninger gennemført.

De to store industrivirksomheder Hørsholm Klædefabrik og Den Militære Klædefabrik i Usserød lukkede i hhv. 1976 og 1981, og i samme periode lukkede eller flyttede en del mindre industrivirksomheder. I stedet opstod en række virksomheder, især inden for service og forskning. Handelslivet samlede sig i centre, i særdeleshed Hørsholm Midtpunkt, der blev opført i 1972.

Erhvervsfordelingen ændrede sig i mindre grad fra 1976 til 2006. Den største ændring var en stigning i andelen af kommunens indbyggere, der var ansat inden for erhvervsservice. I de resterende erhvervsgrupper skete et mindre fald i andelen af ansatte i perioden (se tabel).

Andelen af ældre borgere blev stadig større, og kommunens forsøg fra 1990’erne på at tiltrække nye borgere i den erhvervsaktive alder blev vanskeliggjort af høje boligpriser, mangel på leje- og andelsboliger og et begrænset areal til nybyggeri. Den kommunale skatteprocent var 13,5 % fra 1971 til 1996 og i størstedelen af perioden landets laveste, og derefter nærmede den sig landsgennemsnittet.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik, uddannelse og social omsorg

Gennem hele denne periode havde Det Konservative Folkeparti borgmesterposten i kommunen. Fra 1974 fik den nystiftede Borgerliste, der arbejdede for bevarelse af naturområder og ældre bymiljøer, sæde i kommunalbestyrelsen. Ved folketingsvalgene fra 1970 til 1998 skiftede det mellem, om Fremskridtspartiet, Venstre, Socialdemokratiet eller Det Konservative Folkeparti fik flest stemmer, men derefter fik Venstre flest stemmer i kommunen ved folketingsvalg.

Hørsholm Lilleskole blev oprettet i 1970, og i 1975 åbnede Hørsholm Kommune en femte folkeskole, Kokkedal Skole, som dog lukkede igen i 1991. Usserød Sygehus blev i 1993 lagt sammen med Helsingør Sygehus og skiftede navn til Hørsholm Sygehus og blev i 2007 en del af Nordsjællands Hospital.

Mere om politik, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Hørsholm Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007

Eksterne links