Erhvervsfordelingen i 1976, 1990, 2000 og 2006 i Morsø Kommune.

.
Sallingsundbroen, der åbnede i 1978. Broen afløste færgefarten mellem færgestederne Pinen i Salling og Plagen på Mors, hvor fem bilfærger var i drift frem til broens åbning. Broen er 1.717 m lang, 16,7 m bred og har en gennemsejlingshøjde på 26 m.
.

Mors gennemgik en befolkningsnedgang i perioden, og befolkningen blev mere koncentreret i Nykøbing M. Landbruget blev mindre dominerende, og mod slutningen af perioden arbejdede ca. ¼ af de beskæftigede inden for industrien. I 1978 åbnede Sallingsundbroen og afløste den travle færgeforbindelse over sundet.

Administrativ inddeling

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i den kommunale struktur i perioden, da øen ved Strukturreformen i 2007 forblev en selvstændig kommune. Viborg Amt, som Morsø Kommune havde hørt under, blev i samme forbindelse delt mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland, således at Morsø sammen med de øvrige dele af amtet, der lå nord for Limfjorden, blev knyttet til Region Nordjylland.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolknings- og erhvervsudvikling

Kommunen oplevede en befolkningsnedgang, især på grund af fraflytning, fra 25.084 indbyggere i 1970 til 22.196 i 2007. Cirka halvdelen af øens befolkning boede i Nykøbing M, mens Øster Jølby var næststørst med 670 indbyggere. Ingen andre byer havde over 500 indbyggere.

Erhvervsfordelingen ændrede sig i perioden 1970-2007. Hvor der i 1976 var knap 1/4 beskæftiget inden for de primære erhverv, var det i 2006 under 10 %. Samtidig var andelen af beskæftigede inden for service steget, så den i 2006 lå over halvdelen.

Mere om befolknings- og erhvervsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Jernbanefærgen fra Glyngøre til Nykøbing M lukkede i 1977, og i 1978 lukkede bilfærgen over Salling Sund mellem færgestederne Pinen i Salling og Plagen på Mors; de blev erstattet af Sallingsundbroen. Der var stadig færgefart mellem Mors og Thy over Feggesund og Nees Sund (Næssundfærgen). Siden 1973 er der blevet etableret lystbådehavne ved Nykøbing M, Sillerslev, Ejerslev, Sundby og Tissinghuse; alle tidligere landingspladser eller færgesteder. Den foreningsdrevne Morsø Flyveplads ved Tødsø åbnede i 1970.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Uddannelse og politik

I 1968, forud for Kommunalreformen i 1970, nedsatte sognekommunerne et skoleudvalg med henblik på at samle øens 14 skoler. Det faldende befolkningstal fik konsekvenser, og flere folkeskoler blev nedlagt i 1991. I 2004 havde Morsø otte folkeskoler. Morsø Forberedelsesskole (nu VUC) åbnede i 1972, og i 1973 overgik gymnasiet i Nykøbing M fra kommunal drift til at blive drevet af Viborg Amt; i 2007 blev det en selvejende institution. Morsø Landbrugsskole åbnede i 1984 i Vodstrup.

Borgmesterposten i kommunen skiftede i perioden mellem Venstre 1970-89, Det Konservative Folkeparti 1990-97 og Socialdemokratiet 1998-2013.

Mere om politik, religion, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Morsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007

Eksterne links