Figur. De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Aalborg Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Med Limfjorden og kysten ud mod Kattegat i øst er det især nærheden til vandet, som præger Aalborg Kommunes klima. Temperaturudsvingene er mindre i nærheden af vandet, men da kommunens overflade er sandet, øges udsvingene, så snart man kommer væk fra kysten. På årsbasis ligger kommunen i den koldeste tredjedel.

Nedbøren påvirkes overordnet af de norske fjelde, der ved nordvestenvind giver tørt vejr med megen sol. Også Hammer Bakker nordenfjords og det kuperede terræn i sydvest, hvor kommunens højeste punkt, Nørreknold, ligger, påvirker nedbøren. Der falder mest nedbør vest for bakkerne, så kystområdet mod øst forbliver mere tørt. Selv om kommunen hører til i den vådeste tredjedel, har den ikke præsteret nogen landsrekorder for nedbør.

Solen skinner især, når vinden er i nordvest, og i marts samt fra oktober til december placerer kommunen sig blandt landets ti solrigeste. I sommerperioden dannes der mange skyer over de sandede områder.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Aalborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima

Eksterne links