Der snakkes og grines til au pair-café i Messiaskirken i Charlottenlund. Kirken har siden 2012 dannet ramme om caféerne.
.

Siden omkring år 2000 er Gentofte Kommune blevet forøget med et nyt befolkningselement: au pairer midt i 20’erne og fortrinsvis fra Filippinerne. En au pair får kost, eget værelse, lommepenge og kulturel udveksling som betaling for at arbejde i hjemmet for en værtsfamilie, navnlig med børnepasning og rengøring. I 2005 var der ca. 400 filippinske au pairer i Danmark, i 1997 ikke en eneste.

Gentofte Kommune er med sine villabebyggelser og relativt velstående børnefamilier den kommune, der har modtaget flest au pairer, og i perioden 2005‑10 blev indbyggertallet på 70.000 forøget med næsten 700 filippinske au pairer. Det er en udvikling, der er slået igennem i bybilledet, hvor de filippinske au pairer færdes midt på dagen på villavejene, tit på cykel for at besøge hinanden og for at følges ad til sprogskole på Sprogcenter Hellerup. Siden 2012 har Messiaskirken i Charlottenlund samlet au pairer til au pair-café. De filippinske au pairer har således tilført børnerige kvarterer i Gentofte Kommune såsom Dyssegård, Gentofte, Charlottenlund og Hellerup et nyt og uformelt liv.

Der har de senere år været megen debat om au pairernes vilkår, og hvorvidt der snarere er tale om billig arbejdskraft end om egentlig kulturel udveksling. Som følge heraf er lovgivningen blevet ændret ad flere omgange. Eksempelvis er lommepengene til au pairer fra 2008 til 2018 blev hævet (til 4.250 kr. pr. måned), ligesom kravene til værtsfamiliens boligareal er blevet skærpet.

Videre læsning

Læs mere om Traditioner og fortællinger i Gentofte Kommune

Læs videre om

Læs også om