På Svanelunden 21‑27 i Herfølge udgør 14 rækkehuse den almene bebyggelse Femkløveren. De arkitekttegnede huse, der er opført i perioden 2012‑14, administreres af Boligselskabet Sjælland, et regionalt boligselskab, som i 2020 havde 129 afdelinger fordelt over det meste af Sjælland.
.
Befolkningsudviklingen 1971‑2021 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Køge Kommune, Region Sjælland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

I det område, der udgør den nuværende Køge Kommune, er befolkningstallet de sidste 50 år (1971‑2021) vokset med 61 %. Der er fortsat nettotilflytning til kommunen, og boligpriserne er højere end på landsplan.

Befolkningsudviklingen

Køge Kommune har siden 1970’erne oplevet en vedvarende befolkningsvækst, som har været stærkere end i både Region Sjælland og landet som helhed. I 2021 havde kommunen 61.475 indbyggere; i Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2020 forventes en fortsat stigning til 65.574 indbyggere i 2045. Under henvisning til, at der er planer om at opføre boliger især i Køge og omkring Køge Nord Station, forudsiger kommunens egen prognose en lidt stærkere befolkningsvækst i løbet af 2020’erne.

Der har været en indenlandsk nettotilflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) på gennemsnitligt 167 de seneste ti år (2011‑20). Samtidig har der været en gennemsnitlig årlig nettoindvandring (såvel danske som udenlandske statsborgere) på 218 personer, med højdepunkt på 522 i 2015. Endelig har der også i tiåret været et årligt fødselsoverskud (flere fødte end døde) på 33. Tilsammen har disse tre bevægelser givet en årlig vækst i befolkningstallet på i gennemsnit 418.

Den samlede fertilitet er et mål for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Den lå i 2020 på 1.856, hvilket er højere end i både regionen (1.757) og landet (1.675) som helhed. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var 29,5 år, hvilket var knap et år højere end i regionen. Førstegangsfædrene var ca. to år ældre.

Befolkningen i kommunen bliver ældre: I 2021 var 20,3 % i kommunen over 65 år mod 20,1 % i hele landet, men frem til 2045 forventes andelen af ældre at stige relativt mere i kommunen (til 27,1 %) end i hele landet (til 25,1 %). Ældrekvoten (antallet af borgere på 65 år og derover i forhold til antal 15‑64-årige) forventes i kommunen at vokse fra 32 % i 2021 til 49 % i 2045. Det er lidt lavere end forventningen for regionen, men højere end for hele landet.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Indvandring

I 1980 var 2,5 % af befolkningen i Køge Kommune indvandrere eller efterkommere, hvilket var højere end i regionen (1,9 %), men lidt lavere end i landet som helhed (3 %). I 2021 var andelen steget til 12,7 % og dermed fortsat højere end i regionen (10,1 %) og lavere end i hele landet (14 %). Af de 2.130 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EUlande) var de største grupper fra Polen (26 %), Bulgarien (13 %) og Rumænien (11 %). Af de 3.531 indvandrere fra ikkevestlige lande var der i 2021 flest fra Tyrkiet (22 %), Syrien (14 %) og Afghanistan (10 %).

Boligforhold

Boligpriserne i Køge Kommune er markant højere end det gennemsnitlige niveau for Region Sjælland, og priserne er steget kraftigere over de seneste år. I 2020 var den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcelog rækkehuse således 19.100 kr. i kommunen mod kun 12.700 kr. i regionen. For ejerlejligheder var den gennemsnitlige kvadratmeterpris 26.400 kr. Samtidig er liggetiderne i kommunen forholdsvis lave.

I forhold til Region Sjælland har Køge Kommune en ganske stor forekomst af etageboliger, nemlig 32 % mod kun 23 %. Denne boligtype vokser desuden i disse år, idet store dele af Køges havneområde er under omdannelse til en helt ny bydel, som skal rumme 1.500 boliger. Langt størstedelen af disse er etageboliger. Ligeledes er forekomsten af rækkehuse højere, nemlig 20 % mod kun 15 % i regionen. Den mest almindelige boligtype er dog stadig parcelhuset, der udgør 47 % af boligmassen, hvilket er på niveau med regionen.

Køge Kommune har en ganske høj forekomst af almene boliger: 29 % mod 21 % i landet som helhed. Samtidig er forekomsten af ældre boliger lavere end i regionen generelt – kun 21 % er opført før 1950, mens det i regionen gælder for 34 %.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Køge Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger