Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Køge Kommune, Region Sjælland og hele landet, 2019.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2019 for indbyggerne i hhv. Køge Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.

Køge Kommune rummer et stort privat erhvervsliv. Med motorveje, en ny højhastighedsbane, S-tog og en ny udvidet erhvervshavn har området en attraktiv placering for virksomheder, der skal have distribueret deres varer ud i landet eller til udlandet. Her har traditionelt været en forholdsvis stor industri, men i 2010’erne har man især satset på at tiltrække logistik- og transportvirksomheder til bl.a. Skandinavisk Transport Center (STC). Fremstilling af mediko-udstyr udgør en voksende andel af industrien. Den største offentlige arbejdsplads er Sjællands Universitetshospital, Køge.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Køge Kommune arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen fra 2008, dog i noget mindre omfang end de fleste andre kommuner. Frem til 2012 faldt beskæftigelsen med ca. 2.000, svarende til ca. 8 %, og allerede i november 2019 var antallet af beskæftigede steget med 4.200. Stigningen har været størst inden for engroshandel, transport samt bygge og anlæg.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 27.697 (16‑64-årige) beskæftigede på 3.330 arbejdssteder i kommunen. Andelen af beskæftigede inden for industri samt handel og service er større end i Region Sjælland som helhed. Samtidig udgør den offentlige sektor en mindre andel.

Primære erhverv

Med 1,2 % af beskæftigelsen inden for de primære erhverv spiller denne sektor kun en mindre rolle for kommunens beskæftigelse. Der er en mindre produktion af svin samt af høns til æglægning. Niels Møller Rasmussens Gartneri ved Borup er en af landets større tomatproducenter med 40-45 ansatte. Det samlede landbrugsareal er ca. 13.000 ha. To store bedrifter præger området omkring Køge: Gammel Køgegård med knap 1.000 ha skovbrug og landbrug og Vallø Stift, der er et af landets største godser med skovbrug og landbrug på over 4.000 ha fordelt over flere kommuner.

Industrien

I Lille Skensved tæt på motorvejen i den nordlige del af Køge Kommune ligger CP Kelcos store fabriksanlæg. Her produceres fortykningsmidlet pektin og konsistensmidlet carrageenan, der anvendes som tilsætningsmidler i fødevareproduktion verden over. Det store anlæg med dets mange tanke og rør styres fra det centrale kontrolrum.
.

Industrien har traditionelt haft stor betydning for Køge Kommune, og selv om erhvervsvæksten de seneste årtier hovedsagelig har fundet sted inden for logistik, transport samt handel og service, udgjorde industrien i 2019 13,9 % af den samlede beskæftigelse. Det er en væsentlig større andel end for Region Sjælland som helhed og den næststørste andel i regionen, kun overgået af Kalundborg.

De tre største industrivirksomheder ligger i hvert sit hjørne af kommunen – William Cook Europe ApS i Bjæverskov, CP Kelco ApS i Lille Skensved og F. Junckers Industrier A/S i det gamle industriområde tæt på Køge Havn.

Cook-selskabet bruger i markedsføringen navnet Cook Medical og er kommunens største private arbejdsplads med ca. 800 ansatte (2020). Den amerikanskejede koncern, der arbejder globalt inden for fremstilling af medicinsk udstyr, etablerede sig i Danmark i 1969 og flyttede til Bjæverskov i 1978, hvor den gradvis er vokset og flere gange har udvidet fabriksarealet. Virksomheden fremstiller i Bjæverskov bl.a. stenter til hjerteoperationer.

CP Kelco ApS er også amerikansk ejet og var tidligere kendt som Københavns Pektinfabrik A/S. CP Kelco er verdens største pektinproducent med ca. 2.200 ansatte, heraf ca. 400 på fabrikken i Lille Skensved. Virksomheden blev grundlagt i 1938 på Frederiksberg af Karl Pedersen, der havde brug for pektin til sin produktion af marmelade. Pedersen udviklede en metode til at producere tørpektin, som siden er gået sin sejrsgang over hele verden. Forholdene på Frederiksberg blev i 1947 for små, og fabrikken flyttede til Lille Skensved. I 1968 blev virksomheden solgt, og efter flere handler blev den i år 2000 fusioneret med det amerikanske Kelco Company og blev til CP Kelco; CP står for Copenhagen Pectin. Pektinen fremstilles af citrusfrugter, der importeres fra Sydamerika.

F. Junckers Industrier har i mere end to generationer været en af Køges store arbejdspladser. Virksomheden blev grundlagt af Flemming Juncker i 1930 for at producere jernbanesveller. Affaldstræet fra denne produktion blev brugt til smørdritler og til de bøgeparketgulve, som endte med at blive virksomhedens fremtid. Ud over parketgulve produceres også vedligeholdelsesprodukter til gulvene som lak, træolie og rengøringsmidler. Virksomheden beskæftigede i 2020 ca. 335 medarbejdere i Køge og på egne salgskontorer i syv lande. Efter nogle kriseår blev virksomheden i 2004 solgt til kapitalselskabet Axcel, men siden 2018 har JFK Invest haft aktiemajoriteten. JFK står for Jysk-Fynsk Kapital og er ejet af en gruppe erhvervsfolk.

Sun Chemical A/S (frem til 1995 kendt som Kemisk Værk Køge A/S) ligger fortsat på en stor grund på Københavnsvej i det gamle industriområde lige nord for Køge. I begyndelsen af 1990’erne havde fabrikken i perioder op mod 500 medarbejdere, men er siden blevet indskrænket betydeligt. Produktionen af midler til insektbekæmpelse er indstillet, og efterspørgslen efter det andet hovedprodukt – ingredienser til tryksværte – har været faldende. Den store amerikanske Sun Chemical-koncern meddelte i 2020, at de overvejer at nedlægge fabrikken fra 2022. Der var i 2020 ca. 50 ansatte tilbage. Virksomheden var i mange år stærkt kritiseret for forurening af omgivelserne.

På Københavnsvej i Køge ligger også Novo Nordisk Pharmatech A/S, der i 2020 havde ca. 200 ansatte. Andre større industrivirksomheder i Køge Kommune er Dana Lim A/S, Fomaco A/S, der producerer fødevaremaskiner, emballagevirksomheden Smurfit Kappa Danmark A/S, Borup Kemi I/S og vindmøllevirksomheden Jupiter Bach A/S.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Denne sektor tegnede sig i 2019 for 14,2 % af beskæftigelsen, hvilket er lidt over andelen for regionen. Bygge og anlæg er med 8,2 % størst, og branchen består hovedsagelig af små og mindre virksomheder. Blandt de største er CF Petersen & Søn A/S, der med i alt ca. 350 medarbejdere (2020) har hovedsæde i Køge og primært handler med trælast og bygningsartikler. På Sjælland har firmaet fem byggemarkeder, der alle indgår i kæden XL-BYG.

DI-Teknik A/S er specialister i installation af automation og elsystemer til industrivirksomheder og havde ca. 160 medarbejdere i 2020. Transportbranchen omfatter vognmands-, oplagrings- og shippingfirmaer og tegner sig for 5,8 % af den samlede beskæftigelse, mens forsyning tegner sig for 0,3 %.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhverv er den største sektor og tegner sig for 34,8 % af beskæftigelsen, hvilket er en del over andelen for regionen som helhed. Det skyldes ikke mindst en stor engrosbranche især centreret i det nye erhvervsområde Skandinavisk Transport Center, hvor de største virksomheder er centrallagre for supermarkeds- kæderne Netto med flere end 700 ansatte og Lidl med knap 200 ansatte.

Det store danskejede medikoselskab Codan Medical Holding ApS flyttede i 2019 sin hovedadresse til Baltic Kaj i Køge. Indtil 2019 var selskabet blevet styret fra Ålholm på Lolland i Guldborgsund Kommune, hvor ejerfamilien Husted-Andersen ejede Ålholm Gods. Efter salget af godset er Køge udset som nyt hjemsted. I 2020 begyndte opførelse af et nyt kontorog lagerbyggeri til Codan Medical tæt på Sjællands Universitetshospital, Køge. Her forventes ca. 15 ansatte. Familievirksomheden blev grundlagt af Sven Husted-Andersen i 1939 og endte efter 2. Verdenskrig med at specialisere sig i medikoudstyr. På koncernplan havde Codan Medical 1.575 ansatte i 2020. Den danske fabrikation ligger i Nysted på Lolland, og herudover er der fabrikker i Tyskland, Portugal, Schweiz og USA. Blandt hovedprodukterne er udstyr til infusion og overvågning af blodtryk, der sælges via selskabet i Køge og salgsselskaber i 12 lande.

Codan Gummi A/S var tidligere en af Køges største arbejdspladser. Tilbage er der i begyndelsen af 2020’erne et handelsfirma (nu med navnet Codan Rubber A/S), der har omkring 15 ansatte. Mens engros- og detailhandelen i 2019 tilsammen tegnede sig for 22,2 % af beskæftigelsen, stod service for 8,1 % og oplevelseserhverv som hoteller, restauranter, kultur og fritid for 4,5 %.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Med 6,8 % af beskæftigelsen tegner denne sektor sig for en andel, der er noget under niveauet for regionen. Brancherne består overvejende af mindre virksomheder.

Blandt undtagelserne er Scantox A/S i Lille Skensved med ca. 70 ansatte, der beskæftiger sig med kontraktforskning. Virksomheden hed tidligere Citoxlab og blev i 2019 overtaget af den amerikanske Charles River-koncern. Virksomheden blev videresolgt til det svenske investeringsselskab Impilo i 2021.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

På trods af de op mod 2.000 arbejdspladser på Sjællands Universitetshospital, Køge er den offentlige sektor i kommunen med 29,1 % af beskæftigelsen noget mindre end andelen for regionen som helhed. Det skyldes primært, at Køge Kommune er hjemsted for så mange private virksomheder. Antallet af offentligt ansatte er således på niveau med andre kommuner af samme størrelse. Med 11,7 % af beskæftigelsen er socialsektoren den største fulgt af sundhedssektoren med 8,8 %. Kommunen havde i 2020 samlet lidt over 4.000 ansatte.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Køge Kommune i november 2019.
.

Dagligt pendlede 18.053 i november 2019 til arbejde i andre kommuner, svarende til 62,1 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Flest pendlede til kommunerne København (3.844) og Roskilde (1.716). Omvendt pendlede 16.796 til Køge Kommune, svarende til 60,6 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i kommunen. Flest pendlede fra Stevns (2.146) og Faxe (1.899) Kommuner.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

52,3 % af befolkningen i Køge Kommune var i 2019 i arbejdsstyrken. Det er noget mere end andelen for regionen og på niveau med hele landet. De øvrige 47,7 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 15‑64- årige er der en erhvervsfrekvens på 79,7, hvilket er noget over niveauet for hele landet og for regionen.

Socialgrupper, indkomster og formue

Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Køge Kommune og hele landet i 2019. BNP-tal er fra 2018.
.

Med en gennemsnitsindkomst på 339.000 kr. i 2019 ligger borgerne i Køge Kommune tæt på landsgennemsnittet på 338.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 2.100.000 kr., som ligeledes er tæt på landsgennemsnittet (2.102.000 kr.). I kommunen er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten på 25,6 (2019), hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet (29,8). Region Sjælland inddeler sine 17 kommuner i tre grupper. Sammen med fire andre kommuner i den nordøstlige del af regionen op mod Københavns Kommune tilhører Køge den socioøkonomisk bedst stillede del.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Køge Kommune

Læs videre om

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked