Befolkningsudviklingen 1971‑2021 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Ringsted Kommune, Region Sjælland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.
Økosamfundet Hallingelille nord for Ringsted. Fælleshuset blev som det første opført i 2005, og siden er bl.a. 20 parceller, et kollektiv og et seniorfællesskab kommet til. Her ses et domehus beliggende i den sydlige bogruppe.
.

Befolkningsvæksten op gennem 2010’erne skyldtes både tilflytninger, indvandring og et fødselsoverskud. Boligpriserne er næsten som på landsplan.

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen i Ringsted Kommune forløb frem til omkring 2005 næsten parallelt med regionen, og herefter blev væksten i kommunen klart stærkere. I 2021 var der 34.847 indbyggere, og der forventes i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning en vækst til 37.678 i 2045. Kommunens egen prognose regner dog med en hurtigere vækst, således at befolkningstallet allerede i 2032 vil være på knap 38.500.

Den gennemsnitlige nettotilflytning (forskellen mellem de indenlandske til- og fraflyttede) var i perioden 2011‑20 årligt 62, og nettoindvandringen (både danske og udenlandske statsborgere) gennemsnitligt på 122. Samtidig var der et årligt fødselsoverskud (flere fødte end døde) på i gennemsnit 21.

Den samlede fertilitet er et mål for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i deres fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. I 2020 var den 1.717 i kommunen og 1.757 i regionen. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var samme år 29,4, hvilket er knap et år højere end i regionen. Førstegangsfædrene var mere end to år ældre end mødrene.

I 2021 var knap 19 % af befolkningen i kommunen 65 år eller derover, mens det tilsvarende var 20 % i hele landet. Det forventes at være udlignet i 2045, hvor befolkningen over 65 år vil udgøre 25 %. Ældrekvoten (antallet af personer på 65 år og derover i forhold til 15‑64-årige) forventes i 2045 at være helt som på landsplan.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Indvandring

Gruppen af indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 2,3 % af kommunens befolkning. I 2021 var andelen vokset til 14,6 %. Af de 1.525 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var de største grupper fra Polen (38 %), Rumænien (14 %), Litauen (7 %) og Bulgarien (6 %). Af de 2.131 indvandrere fra ikke-vestlige lande var 24 % fra Tyrkiet, 9 % fra Irak, 7 % fra Afghanistan og 7 % fra Libanon.

Boligforhold

Ejerboligpriserne i Ringsted Kommune ligger relativt tæt på det nationale niveau og har trods periodevise udsving fulgt det nogenlunde stabilt i 2010’erne. Således kostede et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus 13.500 kr. pr. m2 i 2020. På landsplan var gennemsnittet 14.600 kr. pr. m2.

Boligmassen er præget af ejerboliger, der udgør 63 %, hvilket er en anelse højere end det nationale niveau. Andelen af almene boliger er på niveau med Danmark samlet set, idet der i Ringsted Kommune findes 20 % almene boliger. Sammenlignet med Region Sjælland generelt har kommunen en stor forekomst af etageboliger, der hovedsagelig ligger i byen Ringsted. De udgør hele 36 %, mens de i regionen som helhed kun udgør 23 %.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Ringsted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger