Befolkningsudviklingen 1971‑2020 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Svendborg Kommune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.
Hver lørdag afholdes der torvedag i Svendborg, og her fyldes vejen Ramsherred og Torvet med stader, hvor der sælges alt fra frisk frugt, grøntsager, blomster, fisk og ost til brugskunst.
.

I begyndelsen af 2020’erne er boligpriserne i Svendborg Kommune lidt lavere end på landsplan, og der er i de kommende årtier udsigt til et svagt stigende befolkningstal.

Befolkningsudviklingen

Befolkningstallet i det område, der i dag udgør Svendborg Kommune, voksede fra 1971 til 2010 med ca. 15 %. I 2010’erne faldt befolkningstallet med ca. 1 % til 58.296 i 2020.

I Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2020 forventes det, at kommunens befolkningstal vil vokse helt i takt med regionen og nå 60.337 i 2045. Det vil i givet fald svare til en samlet vækst på 19 % fra 1971.

Fra 2010 til 2019 har nettoindvandringen bidraget positivt til befolkningstallet med et plus på gennemsnitligt 137 om året og med et maksimum på 288 i 2015.

Derimod havde kommunen fra 2010 til 2019 gennemsnitligt en årlig indenlandsk nettofraflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede inden for Danmark) på 77. I den samme periode var der et årligt fødselsunderskud på gennemsnitligt 126 nyfødte.

Den samlede fertilitet, der er et mål for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15-49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, var i 2010 højere i kommunen end i regionen og hele landet. Senere faldt den og var 1.652 i 2019 mod tilsvarende 1.734 i regionen og 1.699 i hele landet. I 2019 var kvinder i kommunen, der fik deres første barn, i gennemsnit 28,9 år, hvilket er mellem regionen (28,5 år) og hele landet (29,4 år). Førstegangsfædre var ca. to år ældre. Andelen af borgere på 65 år og derover var i 2020 på 24 % mod 20 % på landsplan.

Der forventes også i fremskrivningen en ældre aldersprofil i kommunen end for hele landet. Andelen på 65 år og derover stiger til 29 % i 2045, og ældrekvoten (antallet af borgere på 65 år og derover målt i forhold til de 15-64-årige) ventes i 2045 at blive på 53 % mod 43 % for hele landet.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Ejerboligpriserne i Svendborg Kommune ligger noget højere end i Region Syddanmark generelt. Her kostede et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i 2019 10.200 kr. pr. m2, mens det i Svendborg Kommune kostede 11.900 kr. På landsplan var gennemsnittet 14.000 kr. pr. m2.

Lidt over halvdelen (53 %) af boligerne i kommunen er parcel- eller stuehuse, hvilket er noget mere end på landsplan, hvor det kun gælder 40 %.

Størstedelen (65 %) af kommunens boliger er ejerboliger mod 58 % på landsplan. Omvendt findes her kun 16 % almene boliger mod 21 % på landsplan.

Byparken/Skovparken i Svendborg var igennem 2010’erne på regeringens liste over udsatte boligområder. Den 1. januar 2020 var der 1.479 beboere. Kommunen har en stor andel af boliger fra 1970’erne og årtierne omkring – 38 % af boligerne stammer fra perioden 1960-89 – samt en ganske stor forekomst af gamle boliger. I Svendborg Kommune er 27 % af boligerne opført før 1920 mod tilsvarende 18 % på landsplan.

Indvandring

I 1980 var 1,6 % af befolkningen i Svendborg Kommune indvandrere eller efterkommere. I 2020 var andelen steget til 7,8 % (mod 13,9 % på landsplan). Heraf var 3.522 indvandrere og 1.028 efterkommere.

Af de 1.204 indvandrere fra vestlige lande (omfattende bl.a. alle EU-lande) havde 19 % oprindelse i Tyskland, 13 % i Polen, 9 % i Rumænien og 8 % i Sverige. Af de 2.318 indvandrere fra ikke-vestlige lande kom 16 % fra Syrien, 14 % fra Vietnam og 8 % fra Tyrkiet.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Svendborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger