Besøgende nyder solen på en lun forårsdag i Bramslev Bakker, hvor enekrattet giver ly for den friske vind. I baggrunden rejser områdets højeste bakke sig og krones af Restaurant Bramslev Bakker, som i 1950’erne blev opført omkring en tidligere landbrugsbygning.

.

Før 1950 fandtes den 10-25 cm høje bakkegøgeurt mere end 50 steder i Jylland og på Øerne. Siden er den gået voldsomt tilbage og vokser i dag kun tre steder i Himmerland. Her findes den på kalkrige overdrev. Mens nogle bestande af bakkegøgeurt blomstrer fra sidst i maj til midten af juni, blomstrer andre først fra slutningen af juni til ind i juli.

.

Ved Bramslev Bakker kan man opleve det gamle græsningslandskab, som ligger på skrænterne langs nordsiden af Mariager Fjord. Flere hundrede års græsning med husdyr har sammen med den sandede og tørre jordbund skabt et spændende hede- og overdrevslandskab.

Mest iøjnefaldende er de mange enekrat, som bliver op til 6-10 m høje. De stikkende buske er fra naturens side godt beskyttet mod græssende dyr, og i de tætte krat bygger bl.a. rødrygget tornskade sin rede. Mellem enerne er vegetationen lysåben med plantearter som guldblomme og orkideerne bakkegøgelilje og skovgøgelilje, der er sjældne eller ligefrem forsvundet mange andre steder i landet.

Efterhånden som græsningen ophørte, indvandrede træer og buske til Bramslev Bakker, og det lysåbne landskab begyndte at vige til fordel for krat og skov. For at bevare det tørre og lysåbne landskab og det særlige plante- og dyreliv udføres der i dag naturpleje i form af afgræsning og fjernelse af den opvækst af træer og buske, der ellers kunne true enekrattene.

I 1934 blev 26 ha af Bramslev Bakker fredet. Fredningen blev i 1971 udvidet med 74 ha af dalen omkring Valsgård Bæk.

I det kuperede landskab ved Bramslev Bakker er det fårene, som står for naturplejen. De sørger for at holde landskabet åbent, så de blomsterrige overdrev, enekrattene og ikke mindst den gode udsigt over Mariager Fjord bevares.

.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Mariagerfjord Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links