På den sandede højbund i området syd for Mariager og ved Hadsund lå i 1800-tallet et udstrakt hedelandskab. Siden er store dele af heden omdannet til plantager og landbrugsarealer, men ved Sem syd for Assens er en rest af den oprindelige hede bevaret.

Sem Hede har en karakteristisk hedevegetation af hedelyng, revling og bølget bunke, men også mere usædvanlige arter som guldblomme, plettet gøgeurt, engelsk visse og femradet ulvefod. Heden rummer også en række sjældne sommerfugle som violetrandet ildfugl, argusblåfugl og spættet bredpande, mens de mange kokasser tiltrækker talrige markskarnbasser. Ynglefuglene tæller arter som rødrygget tornskade og hedelærke. For at bevare heden og bremse opvæksten af især bævreasp afgræsses området af kreaturer, ligesom heden med mellemrum brændes af. Afbrændingen sker i rotation, så lyngen bevares i alle sine livsstadier.

Området er rigt på oldtidsagre fra jernalderen, og voldene, de såkaldte digevoldinger, som omgav agrene, ses tydeligt i landskabet. For at bevare oldtidsagrene blev 14 ha af Sem Hede fredet i 1956. Heden er privatejet, men der er offentlig adgang.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Mariagerfjord Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links