Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Diameter: 40,8 m (opmålt i 1876)

Diameter: 49 m; højde: 3,25 m (opmålt i 1918)

Undersøgelseshistorie

Højgruppen ved Døesgaard. Tegning J. Magnus Petersen.

.

1876: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H.C. Strandgaard i 1876 Måbjerg sogn og beskrev lokaliteten således: "Vestligst ligger Gruppen af 13 Höje (regnes Tvillinghöje med, er der 15) omkring ved Gaarden Döes, der aabenbart har Navn efter dem. Blandt disse er 2 som ere temmelig brede og ganske flade og jævne ovenpaa. Den störste af dem er 65 Alen i Gjennemsnit paa Overfladen og den mindste 39 Alen."

Gruppen af gravhøje ved Døsgaard. Akvarel: J.B. Løffler, Nationalmuseet, 1879.

.

1885: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Ifølge distriktslæge A. Thierry havde nogle bondekarle gravet i højen og var stødt på egetømmer, hvorefter det strømmede ud med vand.

1885: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved H. Petersen

Snit igennem den store flade Bredhøj. På højens bund ses de to trækister (no. 1 og 2), i et højere niveau de stenbyggede grave.

.

Ved undersøgelsen fremkom i højens nordside en dynge renvaskede brændte ben. I højens vestlige side fremgravedes en fladtrykt kiste af en udhulet træstamme, hvoraf kun låget var tilbage. Kisten stod i retning Ø-V og under den var der anbragt en række håndstore sten. I kisten lå et bronzesværd og et uldent bånd, flettet i et åbent mønster. Den kiste, som karlene i første omgang havde fundet, stod i den østlige del af højen. Der var tale om en kiste bygget af planker, og langs siderne af den var der i højens bund nedrammet svære egepæle. Liget havde været iført uldne klæder og dækket af et dyreskind. I graven lå en hornkam, et opløst trækar, et drikkehorn af oksehorn, en bronzedolk i skede samt en pålstav af bronze. I tøjmassen kunne man se aftrykket af en bøjlenål. Tæt under højens overflade stod et lerkar med låg, dog uden brændte ben. Der udgravedes yderligere to kistelignende stendynger, i retning NØ-SV. Den ene målte 1,70 m i længden og 0,45 m i bredden, og den anden 2,0 m i længden og 0,35 m i bredden. Under den østligste af disse lå en 4,75 m lang stenrække i retning NØ-SV, som muligvis udgjorde resterne af en centralgrav.

1918: Herredsrejse

Foto: J. Bang, Skov- og Naturstyrelsen, 1993
.

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte K. Friis Johansen i 1918 Måbjerg sogn og beskrev lokaliteten således: ""Bredhøj". Stor Fladhøj. Fra Syd 2 m høj, fra Nord 3.25 m høj, idet Terrænet her falder lidt. Tværmaal ved Foden 49 m, over Topfladen 36 m. Græs- og lyngklædt i Ager. Fredlyst. F.M. [Fredet Mindesmærke] – Udgravet af Nationalmuseet ved Henry Petersen og atter tilkastet. Herfra B3610-15."

1942: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1942 var B. Fabricius i Måbjerg sogn, hvor bl.a. den fredede rundhøj blev besøgt: ""Bredhøj", stor Fladhøj, Fra Syd 2 m. høj, fra Nord 3,25 m. høj, idet en Kløft fra Bækken i Vest skærer sig ind. Tværmaal ved Foden 49 m., over Topfladen 36 m. Græs- og lyngkl. i Ager. Udgravet af N.M., I. Afd."

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav (i stammekiste). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Stenkiste. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Længde: 1,7 m; bredde: 0,45 m (opmålt i 1885)

Stenkiste. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Længde: 2 m; bredde: 0,35 m (opmålt i 1885)

Stensætning. Oldtid

Længde: 4,75 m (opmålt i 1885)

Brandgrav. Oldtid

Grav af uvis type. Oldtid

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links